Varför förändras jordens lutning?

Jordens lutning i förhållande till solen ger olika årstider, men denna lutning ändrar sig över tid. Varför gör den det, och betyder det något för klimatet?

Varför förändras jordens lutning?
© shutterstock

Vinkeln mellan jordensrotationsaxel och dess bana runt solen är inte rät, och den förändras mycket riktigt med tiden.

Det gör den på grund av massattraktionen från de andra planeterna i solsystemet. Beräkningar visar att vinkeln mellan jordens axel och den axel som står vinkelrätt mot jordens bana runt solen kan variera mellan ytterpunkterna 21,8 och 24,4 grader.

Ändringen i jordens lutning är periodisk, och det tar cirka 21500 år från det att lutningen är som minst tills den är som störst. Den nuvarande lutningen är ungefär 23,5 grader och avtagande.

Solinstrålningen på olika platser på jorden ändras, när jordens lutning i förhållande till banan runt solen förändras, och det leder till klimatförändringar globalt och lokalt.

En liten lutning betyder mindre skillnad mellan årstiderna, medan en stor lutning ger större skillnader mellan årstiderna och därmed också mer dramatiska väderförhållanden.