Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Tidvatten

Varför finns tidvatten?

Jag har lagt märke till att tidvattnet inte alltid är lika kraftigt, och att det finns två lågvatten och två högvatten per dygn? Hur kan det vara så?

Vad är tidvatten?

Vattenståndet vid världens kuster ändrar sig, så det är högvatten och lågvatten med sex timmar och en kvarts mellanrum. Skillnaden mellan ebb och flod varierar från nästan ingenting i avskärmade områden till uppemot 12–15 meter, där vattnet trycks ihop i trängre kanaler. Dessa förändringar i havsnivån kallas tidvatten och beror särskilt på inverkan av månens massa på jorden.

De ständiga variationerna av havsvattennivån kallas tidvatten.

Varför uppstår tidvatten?

Tidvatten beror främst på att månens massa påverkar jorden.

Tyngdpåverkan från månen drar i jordens samtliga beståndsdelar, men det är skillnad på kraften beroende på avståndet till månen. Närmast månen är dragningen störst, medan de avlägsnaste delarna av jorden upplever en väsentligt mindre dragningskraft. Resultatet är att månens massa inte bara drar i jorden utan även försöker att sträcka ut den, så att den får formen av en amerikansk fotboll. Den fasta jordskorpan påverkas trögare av denna dragningskraft än vad haven gör.

Det är därför först och främst jordens vattenmassor som månen sätter i rörelse.

Månen drar i jorden och skapar tidvatten.

Månens gravitation är orsaken till att vi har tidvatten i form av högvatten och lågvatten.

Jordens rotation innebär att varje punkt på jorden har både störst och minst avstånd till månen cirka en gång under loppet av ett dygn. Månen själv roterar dock också och hinner ett varv på 27,3 dygn. Konsekvensen av detta är att det är omkring 12,5 timmar mellan två högvatten.

Månen skapar tidvatten och försätter havsvattnet på jorden i rörelse

Solen kan förstärka tidvattnet

Solen drar också i jorden med en kraft, som är beroende av avståndet mellan de två. Effekten är betydligt svagare än av månens påverkan, men inte desto mindre betyder det att tidvattnets styrka förändras i takt med månens faser.

Vid nymåne och fullmåne förstärker solens och månens dragningskraft varandra, och tidvattnet är därför kraftigast under denna period.

Vid tilltagande och avtagande måne motarbetar solens och månens dragningskraft däremot varandra, så att tidvattnet blir svagare. De två fenomenen kallas springflod respektive nipflod.

Tidvattnet styrs av månen och solen

När solen och månen befinner sig på en linje vid nymåne och fullmåne (lila) förstärker solens månens tidvattenkrafter varandra och skapar en starkare form av tidvatten - springflod. När månen däremot är avtagande eller tilltagande (blått) motarbetar himlakropparna varandra och skapar en mildare variant av tidvatten, så kallad nipflod.

Vind och väder kan öka konsekvenserna av tidvatten

Havets vattenstånd är utöver av tidvattnet även beroende av väder och vind. En kraftig och ihållande blåst kan således pressa in stora mängder vatten mot kustområdena. Kulminerar vindstyrka och tidvatten samtidigt, kan det orsaka våldsamma översvämningar, som kallas stormflod.

Lär dig mer om månen. Läs mer om månförmörkelse.

Läs också:

Jorden

Varför är tidvattnet högre på vissa ställen än andra?

0 minuter
Jorden

5 bevis för att jorden är rund

4 minuter
Earth seen from the moon
Jorden

Varför ser jorden så liten ut från månen?

0 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj