Shutterstock
Norrsken

Varför är norrsken oftast grönaktigt?

Norrsken, Aurora Borealis eller Polarsken, ett vackert fenomen med många namn. Men vad är det som gör att ljusshowen vid polerna uppstår? När är ljuset egentligen lättast att se och förekommer fenomenet på andra planeter? Lär dig mer om det dansande gröna ljuset på natthimlen.

Vad är norrsken?

Norrsken är ett vackert, dynamiskt och böljande ljusfenomen på himlen som oftast är grönt.

Ljuset syns bäst under mörka och molnfria vinterkvällar och kan sträcka sig hundratals mil över himlen.

När man betraktar ett norrsken tycks ljuset ständigt dansa i föränderliga och böljande vågor. Kortfattat har detta att göra med jordens magnetfält och att partiklar från solen kolliderar med jordens atmosfär.

Norrsken på latin heter aurora borealis och är det ljusfenomen som sker på himlen på det norra halvklotet. Motsvarigheten på det södra halvklotet heter sydsken eller aurora australis.

Både aurora borealis och aurora australis härstammar från latin och betyder morgonljus som kommer från norr, respektive morgonljus som kommer från söder.

Den gemensamma termen för norrsken och sydsken är polarsken, just för att fenomenet uppstår kring planetens magnetiska poler.

Polarskenets utseende varierar ständigt, men det finns ändå tre övergripande utseenden: strålbåge, dubbla band och korona.

Bilder på respektive form kan du se här nedan.

Bilder på tre typer av polarsken

När mörkret infaller sig brukar ljuset uppenbara sig som en matt slöja för att senare bli mer färggrann och inta olika former. Av de tre olika typerna anses Korona vara den mest spektakulära, där ljuset tycks stråla mot en mittpunkt.

Strålbåge
© Shutterstock

Strålbåge

Vertikala strålar som sträcker sig högt upp i rymden.

Dubbla band
© Shutterstock

Dubbla band

Långa ljusband sträcker sig många kilometer över himmelen.

Korona
© Shutterstock

Korona

Sällsynt polarsken där alla ljusstrålar tycks sammanfalla i en punkt i mitten.

Även om norrsken oftast är grönt kan det även visa sig i färger som: vitt, rött, blått, violett och rosa.

Ljuset kan bestå av en kombination av flera färger och under en och samma natt kan skenet växla både färg och form.

Eftersom inget norrsken är det andra likt, kan det alltid finnas en spännande visuell upplevelse runt hörnet - bara man ser till att hålla blicken riktad uppåt emellanåt.

Hur uppstår norrsken?

Norrsken och polarsken uppstår genom att partiklar (oftast elektroner) från solen kolliderar med syre och kväve i jordens övre atmosfär vid de magnetiska polerna.

Förekomsten av norrsken och sydsken har alltså en tydlig koppling med solens aktivitet, dess solvindar och den elvaåriga solfläckscykeln.

Det är jordens magnetosfär som leder till att elektronerna i hög hastighet kolliderar med jordens atmosfär.

Energi från elektronerna överförs till syre- och kvävemolekyler som blir mer ”aktiva” och när dessa molekyler återgår till sina normaltillstånd frigörs fotoner i form av synligt ljus. Det är just i det stadiet vi kan se olika färger uppstå.

Processen som leder till norrsken, sker cirka 100 till 400 kilometer ovanför jordens yta. Men trots det hisnande avståndet, är ljuset så intensivt att det tydligt kan ses från jorden.

Polarsken har troligtvis fascinerat människan sedan urminnes tider och fenomenet har studerats sedan långt tillbaka i tiden.

De äldsta astrologiska rapporterna man hittills har upptäckt är från 680 - 650 f.v.t.

Norrsken färger

Norrsken sägs ofta vara grönt. Men färgerna i naturfenomenet växlar beroende på vilka atomer som de laddade partiklarna från solen kolliderar med.

© Shutterstock

Var ser man norrsken?

Norrsken går vanligtvis bara att se i norrskensovalen, vilket är ett bälte runt jorden på mellan 60 och 70 grader nord, medan sydsken på motsvarande sätt är som mest aktivt mellan 60 och 70 grader syd.

När solen är extra aktiv kan man dock ha tur och få se polarsken ända till cirka 50 grader vilket i Europa motsvarar norra Centraleuropa. I vissa extrema fall har man även kunnat se polarsken vid ekvatorn.

I regel går norrsken att se i de norra delarna av Skandinavien, Island, södra delen av Grönland, Kanada och centrala Alaska.

Ett vanligt missförstånd gällande polarsken är att det skulle vara högre aktivitet ju närmare polerna man befinner sig.

Faktum är att vid de geografiska- och magnetiska polerna är polarsken sällsynta.

Skulle du exempelvis befinna dig i norra Alaska, skulle du behöva titta söderut för att se norrskenet.

I videon här kan du se hur det gröna ljuset dansar på natthimlen.

Norrsken i norra Europa

Norrsken är som mest intensivt på mellan 60 och 70 graders latitud i den så kallade norrskensovalen. Därför är chansen som störst att uppleva det spektakulära fenomenet i de nordligaste områdena i exempelvis Sverige, Norge och Finland.

Det är också bäst att leta efter norrsken på vintern eller på senhösten eftersom de mörka nätterna gör det lättare att se ljuset.

Karta över norrskensovalen

Karta över norrskensovalen.

© Lasse Lund-Larsen

Norrsken i Sverige

Chansen att få se norrsken i Sverige som störst norr om Uppsala eftersom norrskenen är mest intensiva inom norrskensovalen.

Många turister åker exempelvis till Kiruna för att få se norrsken.

Norrsken i Norge

Om du vill uppleva norrsken i Norge är det bäst att ta dig norr om Oslo. Du kan till exempel åka till ögruppen Lofoten som ligger inom norrskensovalen.

Norrsken i Lofoten

Norrsken i Norge sett från Lofoten

© Shutterstock

Norrsken i Finland

Finland är ett utmärkt land att se norrsken i.

Störst chans att uppleva norrsken får du om du tar dig till norra Lappland och håller dig borta från Rovaniemis ljusföroreningar.

Norrsken i Danmark

I Danmark inträffar bara norrsken efter mycket starka solstormar. Senaste gången detta hände var den 3 februari 2021, och då fick människor i Nordjylland njuta av fenomenet.

Även 2019 dök det upp norrsken i Danmark som bland annat kunde ses i maj på nordvästra Själland.

Om en stark solstorm skulle inträffa kan det vara bra att ta sig till nationalparkerna Nationaal Park Lauwersmeer eller Nationaal Park Schiermonnikoog som båda ligger norrut i landet och som inte är särskilt utsatta för ljusföroreningar.

När kan man se norrsken?

Ljussvaga norrsken sker alla tider på dygnet året runt, men under sommaren är det oftast för ljust för att kunna se ljusfenomenet med blotta ögat.

Därför är den bästa tiden för norrsken mellan september och april, då det fantastiska gröna fenomenet lyser upp den mörka vintertiden.

Om nätterna är kalla och klara, och därmed molnen färre, är det lättare att få syn på ljusshowen på natthimlen.

Att bege sig en bit utanför städerna är även att rekommendera för att minimera ljusföroreningar.

Varför ser norrsken grönt ut?

Norrskenets färg beror på vilka atomer eller molekyler de laddade partiklarna från solen träffar, på vilken höjd kollisionerna inträffar, samt elektroners energi och hastighet.

Vanligtvis träffar partiklarna syreatomer på drygt 100 kilometers höjd, och dessa kollisioner leder till ett grönt norrsken.

På den höjden har solljuset delat upp en bråkdel av syret i atmosfären till fria syreatomer och när elektroner med hög energi träffar en syreatom leder kollisionen till att en elektron i atomen hamnar i ett högre energitillstånd.

När elektronen hoppar tillbaka till ett lägre energitillstånd avges ljus med en viss våglängd, nämligen den karakteristiska gröna färgen.

Om elektroner med lägre energi istället kolliderar med syre, leder det till att rött ljus sänds ut. Om syre byts ut mot kväve, resulterar det oftast i blått ljus.

Olika kombinationer av dessa processer leder i sin tur till att olika färger kan uppstå, så som: vitt, rosa och lila.

Olika färger på polarsken beror alltså på vilken höjd kollisionerna sker, vilka grundämnen som deltar i processen och elektronernas energiinnehåll.

Grönt norrsken

Grönt polarsken sett från rymden.

© Shutterstock

Norrsken och myter

Det spektakulära naturfenomenet norrsken figurerar i många berättelser och myter och har gjort så sedan tidernas begynnelse.

I den nordiska mytologin var ljusfenomenet ett tecken på ett staket som byggts av asagudarna för att hålla jättarna borta från Midgård, det vill säga mänsklighetens värld.

Under vikingatiden ansågs norrsken vara en reflektion av valkyriornas (de kvinnliga stridsgudinnornas) rustningar.

Valkyriorna avgjorde enligt den nordiska mytologin vem som skulle dö och vem som skulle överleva en strid.

Därför ansågs ljuset vara ett förebud om att ett stort krig var på väg.

Finns polarsken på andra planeter?

Polarsken existerar inte bara här på jorden.

På samtliga planeter som har en atmosfär och ett magnetfält, uppstår ljusreaktioner på grund av solvindens partiklar.

Saturnus och Jupiter har magnetfält som ligger parallellt med respektive planets rotationsaxel och därför bildas en ring av ljus runt planeternas nord- och sydpol.

När magnetfältet inte löper parallellt med planetens axel, som exempelvis på Uranus och Neptunus, blir bilden mer rörig.

Polarsken på Jupiter

Polarsken förekommer även på andra planeter, som i den här bilden som är tagen på Jupiter.

© Shutterstock

Norrsken prognos

Eftersom rymdväder kan påverka satelliter och elektronisk utrustning på jorden, pågår ständiga observationer och studier av solens aktivitet.

Men att förutspå norrsken längre framåt i tiden än två timmar innan det sker är svårt.

Du kan hitta prognoser om norrsken i realtid på exempelvis University of Alaska under Aurora Forecast.