Var kommer jordens vatten ifrån?

Känner forskarna egentligen till svaret på hur världshaven och allt annat vatten här på jorden en gång i tiden har uppstått?

Jorden set fra rummet af
© Shutterstock

Det korta svaret på frågan om varifrån vattnet har kommit är att vi fortfarande inte vet. Forskarna har emellertid flera olika teorier, som försöker förklara detta. Fram tills för ett par år sedan höll fysikerna fortfarande fast vid övertygelsen att vattnet ursprungligen varit inkapslat i den molekylära strukturen i jordens bergarter som så kallat kristallvatten. Värmen från radioaktiva processer i bergarterna skulle därefter lite i taget ha pressat ut vattnet ur molekylerna. Mer och mer tyder på att denna bild inte är helt korrekt, eller att den i alla fall inte rymmer hela sanningen. Idag menar många att vattnet kommit till jorden som en följd av kometnedslag under miljarder av år, eftersom man vet att kometer innehåller is i stora mängder. En kontroversiell amerikansk forskare vid namn Louis Frank hävdar att detta ”kosmiska regnväder” är i full gång än i dag, men att inkommande kometer i större delen av fallen förångas i den översta delen av atmosfären, där de alltså blir av med sitt vatteninnehåll. Kritiker av denna teori framhåller emellertid som ett av sina vanligaste argument att såväl militära som meteorologiska övervakningssatelliter rutinmässigt borde ha upptäckt dessa tusentals kometer, och så verkar ju inte vara fallet. Dylika kometer registeras synnerligen sällan, men en satellit har faktiskt lyckats fotografera fenomenet. En av de allra största gåtorna kring vattnets närvaro på jorden är det faktum att jordens tvillingplanet Venus överhuvudtaget inte har något vatten. Kanske beror det på helt speciella förhållanden på Venus, där vattnet splittras i sina beståndsdelar väte och syre, varefter vätet förs till den översta atmosfären och vidare ut i världsrymden. Detta är dock än så länge endast spekulationer.