Venus är ett skräckexempel på vad en planet som kommer för nära solen kan drabbas av.

© NASA

Vad skulle hända om jorden ändrade bana?

Jorden kretsar i en nästintill cirkulär bana, så avståndet till solen förändras inte särskilt mycket under ett år. Men vad skulle hända om banan blev mer elliptisk?

Jorden kretsar i en nästan cirkelrund bana runt solen på ett medelavstånd av 149,6 miljoner kilometer.

Avståndet är optimalt eftersom vi därmed ligger i den så kallade beboeliga zonen som varken är för varm eller för kall och där livet har perfekta existensvillkor.

Växthuseffekt eller istid

Om jorden befann sig närmare solen skulle temperaturen öka kraftigt, växthuseffekten löpa amok och oceanerna avdunsta ungefär som det som har skett på Venus. Senare skulle vi frysa ihjäl i en global, evig istid.

Om jordens bana var mer elliptisk skulle avståndet till solen variera och temperaturen svänga kraftigt under loppet av ett år. Större delen av året skulle jorden vara relativt långt från solen, så att vi skulle få en lång, iskall vinter följd av en kort och varm sommar.

I en starkt elliptisk bana skulle jorden i läget längst bort från solen bli så kall att den inte hann värmas upp igen under den korta tiden nära solen, och jorden skulle därför frysa till is.

De andra planeterna visar vad som väntar

Från smältande hetta till global istid. Om jorden försköts ut ur sin nuvarande bana skulle det få våldsamma konsekvenser.

Höga temperaturer, våldsam växthuseffekt och avdunstade oceaner skulle bli följden om jorden kom närmare inpå solen.