Vad hade hänt om jorden inte roterat?

Som bekant snurrar jorden med en viss hastighet. Vad skulle det innebära om den roterade långsammare?

World map No rotation

Jorden snurrar ett varv runt sin egen axel på 24 timmar, och det skall vi vara glada för. Hade jorden snurrat mycket långsammare, skulle det påverka såväl klimat och hav som vädret på ett mycket obehagligt sätt.

En långsammare rotation skulle ge större skillnad mellan dag- och nattemperaturer. Det är svårt att säga var gränsen går innan jorden skulle bli obeboelig. Ett dygn på omkring en vecka skulle med säkerhet ge mycket varma dagar och motsvarande kalla nätter, då i varje fall tropikerna skulle vara obeboeliga.

En långsam rotation skulle dock även medföra andra förändringar, bland annat ett svagare magnetfält samt nya landområden och hav. Både våra vädersystem och havsströmmarna skulle också förändras radikalt. I synnerhet de förändrade havsströmmarna skulle ge stora klimatförändringar, då de spelar en avgörande roll när det gäller att fördela värmen på jorden.

Världskartan förändras

Hade jordens rotation stannat helt, skulle de båda polerna bli täckta av vatten, medan större landområden skulle samla sig kring ekvatorn.

  1. Havsvattnet dras mot polerna, för att tyngdkraften är starkast där, vilket medför stora översvämningar.

  2. Medan vattnet vid polerna blir djupare, blir det i gengäld grundare vid ekvatorn, där nytt land uppstår.

  3. De nya landområdena vid ekvatorn växer ihop, medan haven delas i ett nordligt och ett sydligt hav.

Snabb rotation ger ett stormigt klot

Hade jordens rotation ökat, skulle dagarna bli kortare och därför kallare. Det skulle ge ett stormigare klimat. Även om friktionen mellan jordens yta och atmosfären skulle bromsa vindhastigheten, skulle vi uppleva konstanta orkaner på över 500 kilometer i timmen.