Vad är klockan vid polerna?

Alla jordens tidszoner måste väl sammanfalla vid polerna, så vad är klockan egentligen, när man står precis på den geografiska Nord- eller Sydpolen?

lommeur med åben mekanisme
© Shutterstock

Jorden är uppdelad i 24 tidszoner, och ju närmare man kommer någon av jordens poler, desto smalare blir zonerna. På själva de geografiska polerna strålar tidszonerna samman i en punkt, vilket gör det omöjligt att definiera vad klockan är. I princip finns det inga klockslag på Nord- och Sydpolen. Uppehåller man sig på en av polerna, kan man därför ställa klockan precis som man vill.

I praktiken har de som bor på forskningsstationer i närheten av jordens geografiska poler valt att lösa problemet med tiden på två olika sätt. En del har valt att ställa klockorna efter Greenwich Mean Time. Därmed är klockan på Syd- och Nordpolen lika mycket som i London. Andra väljer att ställa sina klockor så att de visar samma klockslag som den plats som de har mest kontakt med.

En forskningsstation följer till exempel tiden i Chile, för att det är det land som forskarna har mest kontakt med, medan personalen på en rysk forskningsstation förnuftigt nog följer tiden i Moskva.

När det gäller datumet är problemet precis det samma. Även här får polernas invånare själva välja om det är söndag eller måndag. Återigen är det mest praktiskt att ha samma datum som på de ställen man kommunicerar mest med.

Att klockslaget är så odefinerat vid polerna upptäckte besättningarna på en amerikansk respektive en rysk isbrytare, när de för några år sedan möttes i närheten av Nordpolen. När de båda fartygen möttes, visade det sig att större delen av besättningen låg och sov på den ena isbrytaren, medan besättningen på den andra var helt klarvaken.

Läs mer om tidszoner.