Tänk om jorden låg i ett annat solsystem?

Har den specifika uppbyggnaden av vårt solsystem betydelse för jordens existens – och livets uppkomst?

Solar system, illustration

Det verkar inte som att de övriga planeterna i solsystemethar någon betydelse för jorden. Det är solen vi kretsar runt och som levererar energi till livet på vårt klot. Uppbyggnaden av hela solsystemet och inte minst de andra planeternas position har dock avgörande betydelse för att livet kunnat utvecklas på jorden.

Först och främst är det viktigt att Jupiter aldrig kommer närmare solen än den är nu. I många främmande solsystem har jätteplaneter som Jupiter hamnat i banor mycket nära sin stjärna genom att vandra genom solsystemet. Hade Jupiter gjort det, skulle jorden antingen slukats av denna gasplanet eller helt slungats bort.

Datorsimuleringar av solsystemets utveckling visar dessutom att Saturnus, Uranus och Neptunus ursprungligen låg mycket närmare solen. Under en period av kaos på flera hundra miljoner år ändrade de sina banor och kom längre bort från solen, vilket möjligen medförde att en femte stor planet slungades ut ur solsystemet helt och hållet.

Lite värre kaos, och solsystemet hade sett fullkomligt annorlunda ut. I de flesta fall skulle en planet som jorden kunnat bli uppslukad, slutat som ett torrt och obeboeligt klot eller ha tillförts så mycket vatten att den varit fullständigt täckt av hav.

Jupiter drog till sig kometer

Jordens historia har i hög grad formats av nedslag. Jupiters starka tyngdkraftsfält sög till sig många kometer och asteroider, som annars var på väg mot vår planet. Det betyder att jorden har haft precis så många nedslag att livet kunnat utvecklas.

Det vatten som finns på jorden och som är avgörande för allt liv kom hit med kometer. För få nedslag skulle därför ha hindrat livet från att utvecklas, medan för många skulle ha dödat allt levande.

Läs mer om solsystemet.