Shutterstock

Syns färre stjärnor från södra halvklotet?

För dem som har upplevt södra halvklotets stjärnhimmel är det första intrycket troligen att den är mycket annorlunda. Stjärnorna förefaller spridda på himlen, och det är svårt att finna mönster som man kan föreställa sig som stjärnbilder. Antalet synliga stjärnor över södra halvklotet är dock någorlunda detsamma som på norra halvklotets himmel. Det är emellertid skillnad när man tittar mot himlens poler. Himlens nordpol markeras av den starka Polstjärnan, och i närheten av denna finns det förhållandevis många starka stjärnor.

För dem som har upplevt södra halvklotets stjärnhimmel är det första intrycket troligen att den är mycket annorlunda. Stjärnorna förefaller spridda på himlen, och det är svårt att finna mönster som man kan föreställa sig som stjärnbilder.

Antalet synliga stjärnor över södra halvklotet är dock någorlunda detsamma som på norra halvklotets himmel. Det är emellertid skillnad när man tittar mot himlens poler. Himlens nordpol markeras av den starka Polstjärnan, och i närheten av denna finns det förhållandevis många starka stjärnor.

Däremot saknas en riktigt stark stjärna som markerar himlens sydpol. Denna ligger i den mycket oansenliga stjärnbilden Oktanten med svaga stjärnor, som får stjärnhimlen vid himlens sydpol att förefalla lite tom. Mest imponerade är nog att man nära himlens sydpol kan se Vintergatans två stora satellitgalaxer – Stora och Lilla magellanska molnet.

Stora magellanska molnet ligger i stjärnbilden Svärdfisken, inte långt från stjärnan Canopus, medan Lilla magellanska molnet ses i närheten i stjärnbilden Tukanen.

Dessa galaxer ligger mindre än 200000 ljusår bort och är de närmaste stora grannarna till Vintergatan. De ses lätt med blotta ögat som två dimfläckar på himlen och är betydligt lättare att få syn på än den stora Andromedagalaxen på norra halvklotets himmel.