Stannar polcirkeln på samma ställe?

Varför ligger polcirkeln där den gör? Kan den flytta sig med tiden?

Aurora borealis over isbjerge
© Shutterstock

Polcirkeln är gränsen för det område där man kan uppleva midnattssol. Exakt på polcirkeln är det ett enda dygn med midnattssol vid midsommar, och ju längre norrut man kommer, desto längre blir perioden med dagsljus dygnet runt. Fenomenet beror på att jordens axel lutar en aning i förhållande till banan runt solen. När det är sommar på norra halvklotet, vetter ett område på jordens nordligaste del mot solen dygnet runt och kommer därför att ha permanent dagsljus. Om vintern är det däremot natt hela dygnet, eftersom jorden lutar från solen. Jordaxelns lutning är för tillfället 23,5 grader, och det betyder att polcirkeln ligger vid 66,5 grader. Lutningen är inte alltid densamma. På grund av tyngdkraften från solsystemets övriga planeter slingrar sig jorden som en tallrik som snurrar på ett bord, medan själva banplanet vippar upp och ned. Dessa rörelser ger tillsammans en variation i lutningen, som fluktuerar under en period på 41000 år. Just nu blir lutningen mindre, och det betyder att polcirkeln flyttar sig mot norr med cirka 14,5 meter om året.