Stämmer det verkligen att jordens poler snart byter plats?

Jag har hört att jordens magnetiska poler är på väg att byta plats. Stämmer det verkligen och hur kan geologerna veta det?

Jordens poler bytter plads
© Shutterstock

Jordens magnetiska poler har bytt plats otaliga gånger i planetens historia. Bara inom de senaste 83 miljoner åren har det skett 183 gånger.

Det innebär att det i genomsnitt bara har gått cirka 450 000 år mellan varje polvändning.

Perioderna mellan vändningarna varierar dock mycket, så trots att det nu har gått 786 000 år sedan senast betyder det inte nödvändigtvis att det snart är dags igen.

Mineraler fryser det förflutna

Genom att studera magnetiska mineraler som exempelvis stelnad lava vid olika tidpunkter, kan geologerna se hur jordens magnetiska fält har lagts om genom tiderna.

För 72 miljoner år sedan bytte polerna plats hela fem gånger på en miljon år. Under andra tider har perioden mellan två polvändningar överskridit tio miljoner år.

Det finns dock argument för att en polvändning är på väg. Jordens poler förflyttar sig nu med upp till 50 kilometer om året, samtidigt som magnetfältet avtar i styrka. Bådadera kan varsla om en polvändning, men forskarna anser inte att det är säkra tecken.

Polvändningen skapar magnetisk oreda

Datorsimuleringar visar att jordens magnetfält blir kaotiskt under en polvändning.

Jordens poler bytter plads
© G. Glatzmaier, LANL & P. Roberts, UCLA/Spl

1. Starkt fält inför vändningen

Jordens magnetiska fältlinjer (blå och orange) utgår normalt samtliga från en av två poler – så som det fungerar i dag. Ett välordnat magnetfält ger ett starkt skydd mot kosmisk strålning.

Polerne bytter plads
© G. Glatzmaier, LANL & P. Roberts, UCLA/Spl

2. Svagt fält under vändningen

Medan de båda polerna är på väg att byta plats hamnar fältlinjerna i kaos, eftersom det uppstår flera lokala syd- och nordpoler. Fältet blir överlag svagare, men det försvinner aldrig helt.

Medan en polvändning pågår blir jordens magnetfält markant svagare – kanske under flera tusentals år.

Med ett försvagat magnetfält kommer fler laddade partiklar från solen att falla ned på jordytan, där de exempelvis kan störa våra elektriska installationer och leda till fler cancerfall.