Jordens magnetiska poler har bytt plats många gånger. De senaste 800 000 åren har de dock behållit sina platser.

© KEN IKEDA MADSEN & SHUTTERSTOCK

Stämmer det verkligen att polerna nu byter plats?

Jordens magnetfält har ändrat riktning flera gånger och många forskare är eniga om att en polvändning är nära förestående i geologisk bemärkelse.

De magnetiska polerna har bytt plats väldigt många gånger. Under de senaste 20 miljoner åren har det vanligtvis gått 200 000-300 000 år mellan polvändningarna, men nu senast har polbytet låtit vänta på sig.

Enligt forskarna har polerna inte bytt plats på 786 000 år. Om det vore möjligt att resa 800 000 år tillbaka i tiden skulle kompassnålens röda ände alltså peka mot den geografiska sydpolen i stället för mot norr.

Jordens magnetfält anses uppkomma inne runt den yttre kärnan som består av smält järn.

På grund av små avvikelser i temperaturen i smältan uppstår det så kallade konvektionsströmmar, som tillsammans med jordens rotation håller det smälta järnet i konstant rörelse

Rörelsen skapar en elektrisk ström som inducerar ett magnetfält och som i sin tur sätter mer av det laddade järnet i rörelse – en process som kallas geodynamon.

De senaste 160 åren har magnetfältet avtagit, vilket kan tyda på att en polvändning är nära förestående.

Enligt forskarna Carlo Laj och Catherine Kissel dröjer det dock minst 500 år innan det sker.

Polskifte skapar magnetisk röra

Data visar att jordens magnetfält försvagas under tiden fram till ett polskifte, vilket gör jorden mer utsatt för strålning från rymden. En datorsimulering visar dock att magnetfältet aldrig försvinner helt.

Före polvändningen: De blå och orange fältlinjerna, som illustrerar jordens magnetfält, utgår från en av två poler – som det ser ut i dag.

Under polvändningen: Fältlinjernas ordning förvandlas till kaos, och det uppstår flera syd- och nordpoler. Fältet förlorar i styrka men försvinner aldrig.

Nordpolen flyttade sig från Antarktis

Forskare har utifrån geologiska data kunnat fastslå att den magnetiska nordpolen befann sig i närheten av Antarktis för cirka 790 000 år sedan.

Efter 6 000 år, då magnetfältet varierade våldsamt, flyttades nordpolen under loppet av bara 100 år norrut till sin nuvarande plats i Arktis.