Shutterstock
nordlys

Solens partiklar skapar polarsken

Solen sänder konstant ut elektriskt laddade partiklar som i mötet med molekyler i planeternas atmosfär skapar en spektakulär ljusföreställning: Polarsken.

Vår stjärna spyr ut en ström av laddade partiklar mot solsystemets planeter

SOLEN: Med solvinden avger solen konstant en ström av tunn gas. När solen är särskilt aktiv frigörs gasen i gigantiska bubblor, så kallad korona massautkastningar eller solutbrott. Det är kraftiga explosioner i den övre atmosfären. Gasen är full av elektriskt laddade partiklar som vätekärnor och elektroner som rör sig ut genom solsystemet i överljudshastighet.

NASA

Energirika partiklar skapar norrsken

JORDEN: Jordens magnetfält leder partiklarna från solen till polerna. Där ger partiklarna upphov till mer energi i atmosfärens molekyler, vilket leder till att de lyser upp som norr- eller sydsken. När solen skickar ut en stor mängd partiklar är ljuset extra starkt och sträcker sig längre bort från polerna.

Vulkanisk måne förstärker norrsken

JUPITER: Polarskenet på Jupiter påverkas av vulkanisk aktivitet på planetens måne Io. Partiklar från utbrott fångas av Jupiters magnetfält och reagerar med molekyler i atmosfären. Jupiter har solsystemets starkaste norrsken och det uppstår på ett mycket speciellt sätt. Läs mer om processen i artikeln “Jupiters sanna ansikte” på sidorna 18-23.

Polarljus sprider sig över planeten

MARS: På vår grannplanet uppstår polarsken inte bara vid polerna – planeten har inget starkt magnetfält som leder partiklarna. I stället breder solpartiklarna ut sig i atmosfären. I princip kan polarsken på Mars täcka hela planetens atmosfär.

Lutning förskjuter ljusfläckar

URANUS: På solsystemets tredje största planet uppstår polarsken långt bort från planetens geografiska nord- och sydpol. Det beror på att Uranus magnetfält lutar 59 grader i förhållande till rotationsaxeln. Forskare tror att planeten lutar på grund av en kollision med en annan planet.

Polarsken över Saturnus hexagonala moln

SATURNUS: Rymdsonden Cassini har filmat polarsken över det karakteristiska hexagonala molnet på Saturnus nordpol. Forskarna upptäckte att polarskenet ibland också skapas i fläckar innanför cirkeln, närmare polen. Ljuset kan bero på en magnetisk koppling mellan Saturnus och dess månar.

NASA/JPL/University of Arizona/ STScI/ESA/NASA

Polerna glöder i flera dagar

SATURNUS: Ringplaneten Saturnus magnetfält leder solens partiklar till polerna där ett cirkelformat polarsken uppstår. När solen är särskilt aktiv lyser ett starkt polarsken på planeten i flera dagar. På jorden pågår den starka ljusshowen bara i några minuter.