Shutterstock
Dyr på savannen

Hur skulle djurlivet se ut utan människan?

Kan biologer säga något om hur djurlivet på land skulle ha utvecklats om människor inte funnits?

På ett jordklot utan människor skulle större delen av världen påminna om de afrikanska nationalparkerna med ett rikt djurliv.

Det visar en studie från 2015, där forskare från Aarhus Universitet simulerade fördelningen av världens däggdjur om människan inte hade funnits.

Vi tränger undan de stora däggdjuren

Största delen av världen saknar i dag stora däggdjur. Färgkoderna i kartorna visar antalet arter över 45 kilo.

Dyr i verden
© Søren Faurby

I en värld utan människor skulle flera stora däggdjur ha levt över större delen av jordklotet. Sydamerika skulle exempelvis ha haft 45 arter av stora däggdjur istället för fem.

Dyr i verden
© Søren Faurby

Verklighetens världskarta visar att bara Afrika har en viss artrikedom av stora däggdjur i dag – bland annat för att de där kan leva skyddade i stora nationalparker.

De stora däggdjuren skulle enligt forskarna troligen ha varit spridda över större delen av jordklotet.

Särskilt Syd- och Nordamerika skulle haft flera stora däggdjur, troligtvis lika många som Afrika. Enligt forskarna skulle exempelvis Sydamerika ha haft 45 arter av stora däggdjur istället för bara fem.

Næsehorn og elefanter

Elefanter och noshörningar kunde ha levt i norra Europa om det inte vore för människan.

© Shutterstock

I dag är det bara Afrika som har en mångfald av stora däggdjursarter såsom elefanter, flodhästar, giraffer och noshörningar. I alla andra delar av världen har människans utbredning och levnadssätt utplånat de stora arterna.