Reflekterat rymdstoft skapar spektakulär glöd på himlen

Stora mängder stoft runt solen får det så kallade zodiakalljuset att lysa upp himlen efter solnedgången.

Zodiakalljuset är ett ljussvagt, kägelformat vitt sken som uppstår vid horisonten.

© JESPER GRØNNE, HVADIHIMLEN.DK

Zodiakalljuset kan påminna om en solnedgång, men det spektakulära fenomenet uppstår först cirka två timmar efter solnedgången – runt klockan 22 – när skymningsljuset är borta.

Då kan du se ett kägelformat sken som sträcker sig upp från horisonten i väst.

Ljuset kommer från en stor skiva av stoft från bland annat kometer runt solen som reflekterar solljuset tillbaka mot jorden.

Här är observationsförhållandena som bäst

Fenomenet kommer att vara synligt till slutet av mars.

Zodiakalljuset är enklast att betrakta på våren eftersom solsystemets skiva – den stora skivan med alla planeter och deras banor – står relativt lodrätt på horisonten under den perioden.

Det går också att se zodiakalljuset på hösten – då är det dock synligt i östlig riktning.

FAKTA: Solens stoftring når till Jupiter

Runt om solen finns en gigantisk skiva av stoft som är minst 1,5 miljarder kilometer i diameter. Således är det inte bara Saturnus och de andra gasplaneterna som har en stor ring av små partiklar runt sig.

Även solen har det, och den kallas för den interplanetariska stoftskivan. Jorden befinner sig mitt inne i skivan som sträcker sig ända ut till Jupiters bana. Inne i stoftskivan virvlar det runt pyttesmå partiklar som är cirka 0,1-100 mikrometer i diameter.

Stoftet är bland annat rester av det ursprungliga gasmolnet som bildade solsystemet för 4 567 miljoner år sedan, men det har också sin uppkomst i senare daterade händelser som exempelvis kollisioner mellan kometer och asteroider.