Påverkar den förhöjda havsnivån jordens rotation?

Smältande poler höjer jordens havsnivå, men förändrar detta jordens rotation?

Jordens förhöjda havsvattenstånd är en av de faktorer som kan förändra planetens rotation.

© ALL OVER & SHUTTERSTOCK

Jorden roterar nu ett varv runt sin egen axel på 86 400 sekunder – ett dygn. Rotationshastigheten avtar dock långsamt eftersom rörelsen skapar ett friktionsmotstånd mellan jorden och rymden så att dygnet förlängs med två millisekunder per sekel.

Tidvatten, jordskalv och havets vattenstånd påverkar jordens friktionsmotstånd och därmed rotationshastigheten. Forskare fastslog också 1998 att förändringar i havsströmmar, temperatur och saltinnehåll kan förändra dygnets längd med några mikrosekunder.

Faktorerna kan dock påverka rotationen åt båda hållen. Jordens rotation får exempelvis jorden att bukta ut vid ekvatorn, men i takt med att rotationen avtar blir jorden klotrund.

Det medför jordskalv som omfördelar jordens massa och därmed ökar rotationshastigheten.

Det är därför svårt att säga om dygnet kommer att bli kortare eller längre när havsytan stiger.

Skalv får jordaxeln att välta

Jordskalv kan öka jordens rotationshastighet genom att förändra jordens massfördelning och förskjuta tyngdpunkten.

Det skalv som utlöste en tsunami 2004 förkortade jordens omloppstid med cirka tre mikrosekunder och flyttade axeln 17 centimeter.

Månen bromsar jordens rotation

Jorden och månen är låsta i en dragkamp som bromsar jordens rotation och ökar månens fart.

Dragkampen beror på en ellipsformad utbuktning av tidvatten som bildas när jordens rotation skapar friktion mellan jordskorpan och havsvattnet.