Northern lights in DK

Syns norrsken bara vid Nordpolen?

Kan norrsken bara ses norrut, eller kan man rent av också se norrsken nära ekvatorn?

Beteckningen polarsken omfattar både norrsken och dess sydliga motsvarighet, sydsken. Det upplevs ofta i klotets nordligaste och sydligaste delar, mellan 70:e och 80:e breddgraden, alltså i Kanada, Grönland, Ryssland, Antarktis och norra Skandinavien.

Närmare ekvatorn, mellan 50:e och 60:e breddgraden, ses polarsken sällan, men det förekommer.

Polarskenet uppstår när urladdningar av joniserat väte från solen fångas in av jordens magnetfält och kolliderar med atmosfärens atomer och molekyler i en ring runt Nord- och Sydpolen.

Vid kraftig aktivitet, till exempel vid en solstorm, växer denna ring och kan synas från till exempel sydligaste Skandinavien och i extrema fall till och med i Mellaneuropa och USA.

Vid kollisonen tillförs atmosfärens atomer och molekyler energi. De gör sig av med energiöverskottet genom att sända ut ljus i olika färger, som är beroende av höjden och materian, men det är i synnerhet kväve och syre på 100–400 kilometers höjd som träffas

Polarsken är ovalt

Så kallat polarsken uppträder i regel i ett ovalt område, som har sitt centrum i de magnetiska polerna.

På Antarktis följer ljusovalen iskalotten, medan norrskenet, som har centrum i Thule på Grönland, kan uppträda på flera ställen.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: