När byter jordens poler plats igen?

Illustration af Jordens magnetiske felt
© Shutterstock

Jordens magnetfält byter riktning med jämna mellanrum, men vi vet inte om det är på väg att vända. Säkert är dock att de magnetiska polerna flyttar sig. Kompassmätningar av magnetfältet under de senaste 400 åren berättar att den magnetiska nordpolen flyttat sig runt i Ishavet norr om Kanada med upp till tio kilometer om året, men runt 1990 ökade den hastigheten och drog norrut med upp till 60 kilometer om året. De magnetiska polernas position längre bakåt i tiden avslöjas av magnetiska mineraler i lava och andra bergarter, som är miljoner år gamla. Mineralerna avslöjar att magnetfältet i genomsnitt byter riktning med omkring 250000 års mellanrum. Man kan också se att det är över 780000 år sedan som polerna bytte plats senast, så det är kanske snart dags. Det är för övrigt inte bara magnetfältets riktning som ändrar sig med tiden utan också dess styrka. Det visar prover som har tagits från bottnen av sjöar och hav. Utifrån analyser av mineraler därifrån kan man konstatera att magnetfältets styrka har minskat under de senaste 11000 åren.