Kaos i magnetfältet hotar allt liv

Enligt forskarnas beräkningar går jorden mot en så kallad polvändning, vilket försvagar magnetfältet och kan leda till oöverskådliga konsekvenser för elektronik, kommunikation och mänskligheten själv.

Polvänding

Jordens magnetfält, som skyddar oss mot kosmisk strålning, kan vara på väg att kollapsa. Försvinner vår skyddande sköld kan extremt energirika och dödande partiklar ta sig ner igenom atmosfären.

© Claus Lunau

Oro i jordens flytande kärna tyder på att jordens magnetiska nord- och sydpol är på väg att byta plats.

Polvändningen kommer att leda till en 500 år lång period då jorden är utan magnetfält och således oskyddad mot dödlig strålning från rymden - med allvarliga konsekvenser för dig och din elektronik.

Din smartmobil går sönder

Den kosmiska strålningen förstör sårbar elektronik – som exempelvis din smartmobil – på grund av överspänning. Ett försvagat magnetfält kan leda till att man tvingas ta fram enklare och mer robusta versioner av modern teknik, liknande de system som installeras i satelliter.

Du får cancer

Om energirika partiklar från rymden träffar kroppens celler eller vårt dna kan det orsaka skador som på sikt leder till cancer.

Problemen är liknande de som astronauter utsätts för under exempelvis ett tre år långt uppdrag till Mars. Läkare har kommit fram till att sannolikheten för dödlig cancer i detta fall är mellan fyra och fem procent. ### Du får klara dig utan el Redan i dag kan så kallade soleruptioner som slungar partiklar mot jorden störa strömförsörjningen. I en framtid utan magnetfält kommer transformatorstationer och högspänningsledningar att gå sönder.
### Rymdpartiklar stör dina sinnen Om kosmiska partiklar träffar nervbanorna i hjärnan uppstår elektriska impulser som kan utlösa falska visuella och sensoriska upplevelser. Detta rapporterade astronauter om redan under månuppdragen på 1960- och 1970-talet. Med ett försvagat eller uteblivet magnetfält kommer vi utsättas för falska sinnesupplevelser som kan vara mycket distraherande och även livshotande.