Kan en supernova förstöra jorden?

Jag har hört att en supernova kan förstöra jorden. Är det verkligen så?

kepler supernova SE

Supernovor uppstår när en tung stjärna förbrukat sitt bränsle. Energiproduktionen har hållit stjärnan uppe, och när produktionen upphör kollapsar stjärnan.

Kollapsen gör att stjärnans yttre gaslager slits bort och avger gamma- och röntgenstrålning samt en massa högenergipartiklar till universum.

Strålning skulle kunna förstöra jordens ozonlager

Forskare har beräknat att strålningen från en supernovaexplosion bara 26 ljusår från jorden skulle förstöra hälften av ozonlagret, så att mer av solens skadliga UV-strålning når jorden.

Ingen fara för närvarande

Den ökade strålningen skulle speciellt drabba jordens växtplankton som producerar hälften av atmosfärens syre och är det första ledet i havets näringskedja. Supernovor mindre än 26 ljusår från jorden är dock mycket sällsynta och förekommer normalt endast med en halv miljard års mellanrum.

För närvarande kommer ingen av de stjärnor som befinner sig så nära jorden att explodera som en supernova.