Jordens utveckling: En miljard år på 40 sekunder

Geologer har gjort en video som på 40 sekunder visar hur jorden såg ut för en miljard år sedan och fram till i dag.

© University of Sydney

Forskare har för första gången gjort en video som avslöjar jordens geologiska utveckling.

Videon visar hur de tektoniska plattorna har rört sig på jorden över tid. Antarktis befann sig exempelvis tidigare runt ekvatorn och norra Europa har legat där Australien ligger i dag.

De tektoniske plader bevæger sig hele tiden. For eksempel bevæger den Nordamerikanske kontinentalplade sig væk fra den Eurasiske med 2,5 centimeter - hvert år.

Video: Se jordens geologiska utveckling under en miljard år

Video