Shutterstock
Jorden rotation stop

Vad händer om jorden plötsligt slutar snurra?

Jordens rotation är naturligtvis viktig för vår dygnsrytm med natt och dag. Men vilka konsekvenser skulle det mer få om vår planet plötsligt slutade att rotera?

Jorden roterar runt sin egen axel. På ett dygn har jorden rört sig ett varv, vilket vid ekvatorn motsvarar en rotationshastighet på 1 667 km/h. Om jorden plötsligt stannade upp skulle det därför motsvara att en bil som körs i 1 667 km/h bromsas in till stillastående på ett ögonblick.

Atmosfären snurrar med runt jorden och skulle fortsätta att snurra även om jorden stannade.

På jordytan skulle vi därför uppleva tre gånger högre vindhastigheter än vad som uppstår under våldsamma tornador. Då kan vindhastigheten komma upp i mer än 500 kilometer i timmen, vilket orsakar förödelse överallt där tornadon drar fram.

tornado

Om jordens rotation avstannade skulle atmosfären fortfarande susa runt – med högre hastighet än tornador.

© Shutterstock

Träd, bilar, hus och människor skulle slitas ut i atmosfären och allra störst kaos skulle uppstå nära ekvatorn, där atmosfärens luft har högst hastighet.

Ju längre norr- eller söderut du befinner dig, desto lägre skulle vindhastigheten vara och vid polerna skulle det vara så gott som vindstilla.

Medan allt liv troligen skulle utplånas nära ekvatorn, skulle människor och djur däremot fortfarande ha en chans närmare polerna. De skulle dock vakna upp till en helt ny värld.

En stillastående planet skulle bli ett helvete

Det skulle bli mycket svårt att överleva på vår planet om den plötsligt slutade att rotera.

Jorden rotation
© Shutterstock/Lotte Fredslund

En enda vindpinad kontinent

Utan rotation skulle jordens ytvatten flyta norr- och söderut och bilda två världshav åtskilda av en enda superkontinent i ett bälte längs ekvatorn – precis där de kraftiga vindarna skulle härja som värst.

solvind
© Shutterstock/Lotte Fredslund

Badande i dödlig strålning

Jordens rotation driver den inre dynamo som skapar jordens magnetfält. Utan rotation – inget magnetfält och därmed inget skydd mot den skadliga kosmiska strålningen, speciellt från solen.

Jorden kulde varme
© Shutterstock/Lotte Fredslund

Klimatskifte en gång i halvåret

Utan jordens rotation skulle allt liv tvingas att anpassa sig efter extrema klimatskiften. Ena halvåret skulle det vara konstant ljus och brännande värme och nästa skulle det vara ständigt mörker och bitande kyla.

Allt som normalt tar ett dygn skulle nu ta ett helt år och vi skulle exempelvis få vänta mycket länge på nästa soluppgång.

Utan växelverkan mellan natt och dag skulle vi få ett mörkt halvår med isande kyla avlöst av ett ljust halvår med extrem värme.

Dessutom skulle en planet utan rotation får en ny fördelning av hav och land. Rotationen tvingar i dag vattnet mot ekvatorn, men om jorden stannade skulle vattnet i stället tryckas söder- och norrut och torrlägga ett brett bälte runt hela jorden.