Om jordklotet plötsligt slutade rotera skulle atmosfären fortfarande susa runt med cirka 1 600 kilometer i timmen och slita allt i bitar.

© YOUTUBE

Jordens rotation förhindrar flera katastrofer

Nätter som varar ett halvår och människor, hus och träd som slits ut i atmosfären. Om jorden plötsligt slutar snurra kommer det medföra ett brett spektrum av förödande katastrofer.

Jorden roterar runt sin egen axel. På ett dygn har jordklotet rört sig ett varv, vilket motsvarar en hastighet av 1 667 kilometer i timmen vid ekvatorn.

Atmosfären runt jorden snurrar också, så om jorden plötsligt slutade rotera skulle atmosfären fortsätta snurra med 1667 kilometer i timmen.

Situationen motsvarar att någon kör bil i 1 667 kilometer i timmen och på ett ögonblick bromsar in till att vara helt stillastående.

Allt nära ekvatorn slits ut i atmosfären

När en kraftig tornado passerar kan vindhastigheten nå upp i över 500 kilometer i timmen, vilket orsakar total förödelse överallt där tornadon slår till.

Vindhastigheten om jorden stannade skulle alltså vara mer än tre gånger högre än de kraftigaste tornadorna.

Träd, bilar, hus och människor skulle slungas ut i atmosfären.

Ett dygn blir ett år

Ju längre bort från ekvatorn man befann sig, desto lägre skulle vind hastigheten vara och vid polerna skulle det i princip vara vindstilla.

Allt liv skulle utplånas nära ekvatorn medan enstaka människor och djur skulle kunna överleva nära Nord- och Sydpolen. De överlevande skulle dock vakna upp till en helt annorlunda värld än den vi har i dag.

Allt som normalt tar ett dygn för jorden skulle då ta ett helt år. De skulle till exempel få vänta mycket länge på en soluppgång.

Fastlandet samlar ihop sig när klotet slutar snurra

Om jorden slutade rotera skulle vi få halvårslånga nätter och en enda superkontinent.

  • KLIMATET: Efter ett halvt års isande köld skulle jorden drabbas av en sex månader lång extrem hetta.

  • JORDENS UTSEENDE: Jordens rotation får klotet att bukta ut runt ekvatorn. Utan rotationen skulle vattnet flyta ut mot polerna och skapa två stora världshav. I gengäld skulle land bara finnas i ett brett band runt ekvatorn.

  • TIDVATTNET: Endast månen skulle ha inflytande på tidvattnet så perioden mellan ebb och flod skulle bli längre.

  • LIVET: Djuren skulle inrätta sig efter de nya klimatförhållandena och många arter skulle dö ut.

  • MAGNETFÄLTET: Rotationen bidrar till att hålla fast jordens magnetfält, vars skydd mot kosmisk strålning skulle försvinna.