Blå magi i 122 meters dyb

Jordens håligheter avslöjar djupa mästerverk

Helveteskratrar, vattenschakt och stora gruvor – jordytan är genomborrad av stora hål och kratrar som är resultatet av imponerande naturkrafter eller mänsklig uthållighet.

Helveteskratrar, vattenschakt och stora gruvor – jordytan är genomborrad av stora hål och kratrar som är resultatet av imponerande naturkrafter eller mänsklig uthållighet.

Asahi Shimbun/Getty Images