Shutterstock

Jordens befolkning når avgörande milstolpe

Den 15 november börjar en ny era som kan få enorm betydelse för världen.

Den 15 november 2022 inleds ett nytt kapitel för jordens befolkning.

Vi har aldrig varit fler än nu.

Det totala antalet människor på jorden har precis vuxit till en historisk siffra på åtta miljarder, enligt FN-prognoser, och det häpnadsväckande höga antalet människor kan ha en stor inverkan på vår planet och allt liv som den inrymmer.

Människan har alltid brett ut sig.

I stort sett sedan mänsklighetens barndom har vi vuxit i storlek och lämnat våra avtryck på allt fler områden.

Tre fjärdedelar av allt land och två tredjedelar av haven har exempelvis redan påverkats avsevärt av människor.

Du kan säkert se skillnad på en manet och en plastpåse i havet – men det klarar inte en sköldpadda. Avfall och föroreningar i världshaven är ett växande problem som får stora konsekvenser för livet i haven.

© Shutterstock

En liknande bild framträder när man tittar på biomassan av allt levande liv på jorden beräknat i termer av kolinnehåll.

Människans biomassa står i dag för en tredjedel av den totala biomassan för alla världens landdäggdjur.

Biomassan från våra husdjur utgör nästan hela den återstående andelen – de vilda landdäggdjuren utgör endast två procent.

Med andra ord har tillväxten av mänsklig civilisation lämnat allt mindre utrymme för vilda djur på jorden.

Livsmedelsproduktion förstör planeten

En fråga många forskare har ställt är när det räcker: Hur många människor klarar jorden av att hysa och föda?

Redan i dag överskrider stora delar av världens livsmedelsproduktion flera av planetens gränser, exempelvis genom att vara beroende av överfiske eller avverkning av stora skogsområden.

Om alla länder och producenter hade respekterat gränserna skulle jorden enbart kunna förse cirka tre miljarder människor med mat.

Men den goda nyheten är att vi enbart genom små förändringar kan justera upp den siffran enormt.

Om vi anpassar det vi odlar och förändrar hur vi odlar jorden kan vår planet ge mat åt många fler. Om vi dessutom minskar köttintaget och matsvinnet kan jorden producera tillräckligt med mat för tio miljarder människor.

Och det är tur – FN:s prognoser visar nämligen att jordens befolkning kommer att öka till knappt tio miljarder år 2050.

Kurvan planar ut

Även om jordens befolkning på bara elva år har tagit ett gigantiskt språng från en storlek på sju miljarder år 2011 till åtta miljarder i dag växer jordens befolkning faktiskt långsammare än tidigare.

FN förväntar sig att jordens befolkning ska nå toppen under 2080-talet med 10,4 miljarder människor och förbli på den nivån till 2100, och därefter kommer kurvan att börja falla.

Goda nyheter för planeten, månne? Jo, det kan det vara.

Men det finns en viktig poäng i att en sjunkande befolkning inte nödvändigtvis innebär bättre förutsättningar för miljön.

Studier visar att de rikaste tio procenten på jorden står för ungefär hälften av alla koldioxidutsläpp. Tillståndet på planeten är därför till stor del beroende av vad de rikaste människorna på jorden spenderar sina pengar på.

Men positivt att koldioxidutsläppen per person generellt har sjunkit sedan 2012 och förhoppningsvis kommer att fortsätta åt det hållet.