Jordens 5 största gåtor

Jorden är den planet vi känner bäst, men det är mycket vi inte vet. Extremt tryck och stark värme hindrar oss från att utforska dess inre, och evig tid skiljer oss från livets början, men gåtorna ger nyckeln till förståelsen av vårt hem i rymden.

Earth seen from space

1. Hur unik är jorden?

Jorden är en oas i universum. Den har massa, atmosfär, vatten och helt rätt mängd ljus och värme, medan våra sju närmsta grannar är livlösa och antingen isande kalla eller glödande varma. Är jorden då något särskilt? Eller finns det andra planeter som den?

Forskarnas bästa svar

Forskarna har i dag god överblick över de processer som under årens lopp format jorden, och vid första anblicken förefaller den vara en vanlig stenplanet i omloppsbana runt en gul dvärgstjärna. På senare år har det dock blivit klart att det under jordens historia inträffat flera oförutsägbara händelser, som möjliggjort liv.

I första hand har jorden legat väl i förhållande till solen och från början fått en lämplig temperatur. En måne har därutöver skapat en stabil rotation med ett därtill hörande rimligt stabilt klimat, medan en likaledes stor järnkärna genererat ett magnetfält, som skyddat mot solens strålning.

Slutligen har jorden mottagit en stor mängd vatten, trots att sådant normalt befinner sig längre ut i solsystemet. En populär förklaring är att jorden bombarderats med ismeteoriter. Nyare datorsimuleringar visar att Jupiter och Saturnus gemensamt har kunnat slunga mindre objekt mot de inre planeterna.

Earth seen from space

Hur kommer forskarna vidare?

Det är svårt att bestämma exakt hur ovanlig jorden är, innan vi vet hur ofta det uppstår liknande solsystem. Det är just vad det europeiska rymdteleskopet Herschel har undersökt sedan maj 2009.

Varför är det viktigt?

Hur speciell jorden är har betydelse för hur mycket arbete vi skall lägga på att söka efter liv på andra ställen i universum.

Chansen att lösa gåtan?

Vi kommer nog aldrig helt på det klara med alla de händelser som under 4,6 miljarder år har skapat jorden. Däremot vet astronomerna vad de skall titta efter.