Nasa
Jorden som du aldrig har sett den tidigare

Jorden: Livets planet

Visste du att jorden har de perfekta förutsättningarna för liv? Läs fler fakta om jorden här på sidan.

Planeten jorden

Jorden är den enda platsen i universum vi vet att det finns liv på. Livet trivs på jorden på grund av att planeten befinner sig i det som astronomerna kallar solsystemets beboeliga zon.

Den beboeliga zonen är det avstånd från solen där yttemperaturen på en planet är sådan att det kan existera flytande vatten. Det är dock inte endast avståndet till solen som är avgörande. Planeten ska också ha en atmosfär som kan ge ett passande tryck för att vattnet ska kunna vara flytande. Det har jorden.

Jordens atmosfär håller fast värmen

Atmosfären, med sin naturliga växthuseffekt, hjälper till att behålla värmen från solen på jordens yta, samtidigt som den skyddar mot skadlig strålning från solen och rymden. Därför är jordens yta väl anpassad för liv.

Jorden har en kärna av järn och en yta av sten

Jorden är precis som andra stenplaneter uppbyggd med en kärna av järn och andra metaller omgiven av lager av bergsarter. Uppdelningen uppstod när jorden precis hade skapats och fortfarande var flytande. De tunga ämnena föll till botten, det vill säga jordens centrum och de lättare ämnena stannade på ytan. Delar av jordens kärna är flytande och här skapas jordens magnetfält av elektriska strömmar.

Livet fanns på jorden nästan från starten

Det äldsta liv som forskarna har funnit spår av på jorden är 3,6 miljarder år gammalt. Vid den tidpunkten var jorden ca en miljard år gammal.

Forskarna vet inte hur livet uppstod. Några forskare menar att frön till liv har kommit till jorden från kometer som har träffat jorden. Oavsett hur livet startade har de första primitiva organismerna utvecklat sig till de olika arter vi i dag kan se på jorden, plus många fler som har dött ut under jordens långa historia.

Läs mer om de andra planeterna i solsystemet.