Gravity Probe B

Jorden kröker rymden

Satelliten Gravity Probe B har bekräftat att jordens tyngdkraft kröker rummet.

3 oktober 2011

Den amerikanska satelliten Gravity Probe B har efter sju år i rymden bekräftat två av fysikens viktigaste förutsägelser om hur tyngdkraften påverkar rummet. Satellitens mätningar har utförts från en höjd av 640 kilometer och visar hur jordens tyngdkraft och rotation påverkar rummet omkring oss.

Mätningarna bestod i att man följde rotationsaxeln på fyra gyroskop inne i satelliten. Varje gyroskop är ett litet klot, som roterar 5000 varv i minuten och som är supraledande, när det kyls till 1,8 grader över den absoluta nollpunkten.

Satellitens teleskop var riktat mot stjärnan IM Pegasi i stjärnbilden Pegasus, och då riktningen till stjärnan var fast, kunde små ändringar i gyroskopens rotationsaxlar mätas av magnetiska kvantdetektorer. På så sätt kunde man bekräfta existensen av två typer av effekter.

Den första har ursprungligen beskrivits av Einstein och går ut på att jordens tyngdkraft kröker rummet. Detta kan ses som ett slag gummihinna, i vilken jorden skapar en fördjupning. Rotationsaxeln förskjuts därför, och beräkningar anger förskjutningen till 0,0018 grader. Denna siffra har nu bekräftats av Gravity Probe B med en osäkerhet på 0,28 procent.

Den andra effekten upptäcktes 1918 av de österrikiska fysikerna Josef Lense och Hans Thirring. Den går ut på att jordens rotation drar med sig rummet. Vridningen är beräknad till 0,000011 grader. På grund av tekniska problem med satelliten bekräftades denna siffra med en säkerhet på 19 procent mot förväntat en procent, men effekten påvisades alltså.

Satellit bekräftar två teorier

Gravity Probe B har bekräftat teorierna om två olika effekter som jorden har på rymden.

earth movements

1. Den första effekten är att jordens tyngdkraft kröker rummet. Man kan här jämföra rymden med en gummihinna, i vilken jordklotet skapar en fördjupning.

2. Den andra effekten är att jordens rotation vrider rummet med sig runt. Det kan jämföras med ett klot som roterar i ett glas med sirap och drar med sig sirapen runt.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: