Hur mäts jordens ålder?

Forskarna kan använda radioaktiva versioner av olika grundämnen för att datera jorden.

Zircon

Forskarna använder radiometriska metoder för att datera bergarter från jordens urtid. De utnyttjar att radioaktiva versioner av olika grundämnen (så kallade isotoper) sönderfaller med en bestämd hastighet.

Genom att jämföra mängden av en isotop med mängden av dess sönderfallsprodukt kan man uppskatta hur lång tid som gått sedan sönderfallet började på platsen. Metoden används i synnerhet på det urgamla mineralet zirkon. I sin kristallstruktur tar det upp uran, medan det avvisar bly. Då isotopen uran-238 sönderfaller just till bly, kan man genom att mäta hur mycket av zirkonets uran som blivit till bly, se att jordens ålder måste vara mellan 4,4 och 4,6 miljarder år