Shutterstock
Jordens omkrets

Hur långt är det runt jorden?

Om jag kunde cykla hela vägen runt jorden i en rak linje, hur många kilometer skulle jag då tillryggalägga?

Hur långt är det runt jorden?

Jordens omkrets beror på var man mäter. Över nord- och sydpolen, det vill säga längs en av jordens längdgrader, är den officiella omkretsen 40 007 863 meter. Mätt runt ekvatorn är omkretsen något större, närmare bestämt 40 075 017 meter.

Jorden är alltså inte ett perfekt klot. Den är något hoptryckt och buktar ut vid ekvatorn.

Skillnaden, som är cirka 0,3 procent, beror på att jorden roterar runt sin egen axel.

Det faktum att vår planet är något hoptryckt får bland annat den lustiga konsekvensen att Mount Everest inte är världens högsta berg om det mäts från jordens mittpunkt. Den titeln går i stället till Chimborazo i Ecuador.

Chimborazo ligger nämligen bara en kilometer från ekvatorn, där jordens omkrets och radie är som störst. Utbuktningen vid ekvatorn gör att det är 6 384,4 kilometer från jordens mittpunkt till Chimborazos topp, medan det till toppen av Mount Everest, som ligger över 300 mil från ekvatorn, bara är 6 382,3 kilometer.

Jordens omkrets har varit känd länge

Jordens omkrets har varit känd med tämligen hög precision sedan tredje århundradet före Kristus.

Mot bakgrund av solens höjd i förhållande till städerna Alexandria och Syene (dagens Assuan), beräknade den grekiske astronomen och matematikern Eratosthenes jordens omkrets till 252 000 så kallade stadion.

Längdmåttet stadion motsvarade 157,5 meter, så Eratosthenes mätning motsvarar 39 690 000 meter.

I dag använder forskarna bland annat data från satelliter med laserbaserade höjdmätare för att skapa en modell av jorden som är exakt på centimetern när. Det görs inom ramen för det internationella projektet World Geodetic System (WGS).