Hur länge kan livet bestå?

När dör livet på jorden ut, om solen slocknar?

Amøber på blå baggrund
© Shutterstock

Kylan skulle ta livet av de allra flesta djurarter inom ett par veckor, när temperaturen fallit till arktiska frostgrader. Djur som pingviner och myskoxar, som redan är anpassade för extrem kyla och flera månaders mörker, skulle nog ha överlevt längst. I havet skulle temperaturen sjunka långsammare, så vissa djur skulle klara sig längre. Efter några år skulle det dock bara finnas encelliga organismer kvar. De sista överlevande skulle vara bakterier, som lever vid undervattensvulkaner och inte är beroende av solljus.