Hur kom vattnet till jorden?

Det härstammar från planetens födelse och har mycket att tacka vulkaner, isplaneter och jordens placering i solsystemet för.

Vulkan vand kom til jorden

Vattnet på jorden härrör ända från tiden för planetens födelse.

En del av vattnet uppstod när jorden bildades och har transporterats ut från jordens mantel och skorpa via vulkaner.

En annan del av vattnet har tillförts jordens atmosfär genom ett bombardemang med små isplaneter.

Vatten från jordens uppkomst transporterades upp till ytan av vulkaner.

Jorden har ett guldläge

Jorden befinner sig dessutom på ett avstånd från solen där det samlas särskilt stora mängder syre som kan bindas i syreinnehållande molekyler – bland annat vatten.

Detta består av syre och väte. Medan väte är ett extremt utbrett grundämne i universum, är syre en ytterst begränsad resurs som bara bildas i stjärnor.

Jorden är inte ensam – Mars har också spår av vatten

Jorden är inte den enda planeten som har vatten. Undersökningar av Mars har visat att planeten innehar källan till extremt salt vatten. Läs mer i den här artikeln: