Shutterstock
Världshaven på jorden

Här är ett av jordens äldsta tecken på liv

Forskare anser att de har hittat liv som kan spåras 3,48 miljarder år tillbaka i tiden.

Frågan har länge sysselsatt forskare runtom i världen – hur långt tillbaka kan vi egentligen spåra det tidigaste livet på jorden?

Nu tror ett internationellt forskarlag att de kan ha hittat en del av svaret i en klippformation i västra Australien.

Deras analyser tyder på att stenarna innehåller spår av mikrobiologiska fossil, så kallade stromatoliter, som visar livstecken.

Liv som enligt forskarnas bedömning kan spåras hela 3,48 miljarder år tillbaka i tiden.

Detta enligt en studie av Dresser-formationen i den australiska Pilbararegionen, som har publicerats i tidskriften Geology.

En stromatolit från västra Australien. Forskare har tittat närmare på de fina bergskikten och kommit fram till att där finns tecken på liv, som därför kan spåras mer än tre miljarder år tillbaka i tiden.

© James St. John / Flickr

Flera strukturer antyder liv

De aktuella stromatoliterna upptäcktes ursprungligen redan år 2000, och sedan dess har den stora frågan varit om de skapades som ett resultat av levande organismer – eller om de faktiskt skapades i en geologisk process.

Det har inte varit lätt att avgöra så här miljardtals år senare, men flera faktorer får forskarna att dra slutsatsen att det finns uråldriga livstecken i bergskikten.

Bland annat observerade de ojämna lager, däribland små kupolformer som är tecken på fotosyntes. Forskarna vet att fotosyntes är grunden för det mesta av syre i atmosfären, något som nästan allt liv är beroende av.

"Vi kunde hitta specifika mikrostrukturer i vissa lager av bergarterna som i hög grad tyder på biologiska processer", förklarar Keyron Hickman-Lewis, paleontolog vid Natural History Museum i London, som har lett utredningen.

Således har de australiensiska klippformationerna inkluderats i en liten exklusiv skara av stenar som avslöjar tecken på det tidigaste livet på jorden som vi känner till.

© Shutterstock

Läs också:

Stromatoliter som har hittats i grönländska bergarter uppskattas vara 3,7 miljarder år gamla, medan forskare hävdar att de har hittat ännu tidigare tecken på liv i Kanada.

De äldsta allmänt erkända bevisen på liv finns någon annanstans i västra Australien i Strelley Pool-formationen, där stromatoliterna uppskattas vara 3,43 miljarder år gamla.