Shutterstock

Går solen ned långsammare långt från ekvatorn?

Det verkar som om skymningen varar längre i Norden än i tropikerna. Kan det stämma att solen går ner långsammare hos oss?

Ja, det kan det faktiskt. Orsaken är att det skiljer på den vinkel som solen går ned med. På grund av jordens krökning ser man solen från olika vinklar, beroende på var någonstans på klotet man befinner sig. Nära ekvatorn går solen nästan rakt ned, medan den i Norden går ned snett.

Eftersom solens hastighet över himlen är densamma överallt i världen, blir den tid det tar solen att försvinna under horisonten längre ju längre man avlägsnar sig från ekvatorn. Den mest extrema situationen uppstår norr och söder om polcirklarna, där solen under en period på sommaren aldrig går ned helt och hållet.

Den rör sig istället i en mjuk kurva ned mot horisonten, varefter den långsamt stiger mot himlen igen. Skillnaden mellan hur länge skymningen varar känner nog de flesta till som varit i tropikerna. Många nordbor har överraskats av att det så snabbt blir mörkt där. Medan det kan vara halvmörkt i timmar här i Norden, sker bytet från fullt dagsljus till kolmörker på under en halvtimme vid ekvatorn.