Shutterstock
Lawrence Livermore. vand, asteroider

Forskare avvisar gammal teori: Så kom vattnet till jorden

Det var varken kometer eller asteroider som förde vattnet till jorden. Forskarnas nya ståndpunkt är att vattnet har funnits här hela tiden.

Forskare har länge trott att vattnen kom till jorden som ett resultat av kometpåverkan under miljardtals år, detta eftersom tidigare studier har visat att kometer innehåller stora mängder is.

Men en ny studie tyder på att det har funnits vatten på jorden från allra första början.

Det är astrokemister från Lawrence Livermore National Laboratory i USA som i samarbete med Nasa har kommit till den nya slutsatsen genom att undersöka tre stenprover från månen.

Proverna är cirka 4,35 miljarder år gamla och fördes ursprungligen till jorden med Apollouppdragen för drygt 50 år sedan. Men det är först nu som forskarna har studerat deras isotopsammansättning.

Jorden bildades troligtvis med sitt vatten

Jordens måne bildades för 4,51 miljarder år sedan när en planetliknande massa – ungefär lika stor som Mars – kolliderade med jorden.

Genom att titta på den isotopiska sammansättningen av stenproverna från månen har forskargruppen upptäckt att både jorden och den andra planetliknande massan hade låga nivåer av flyktiga ämnen redan före den kollision som bildade månen – och inte på grund av det.

Enligt forskarna innebär det att jorden antingen "föddes" med sitt vatten redan från början, eller att jorden därefter träffades av något massivt som i stort sett uteslutande bestod av vatten.

Vad är flyktiga ämnen?

Astrokemisterna lutar åt det förstnämnda, och de avfärdar att isiga kometer och asteroider droppvis skulle har lämnat vatten på vår planet under miljardtals år.

Enligt Lars Borg, forskningsledaren till studien, skulle upp emot 25 procent av jordens massa härstamma från kometer och asteroider om de skulle vara källan till allt vårt vatten. Men enligt forskarnas beräkningar är det bara 0,5 procent av jordens massa kommer från kometer och asteroider.

Ny kunskap kan leda oss mot livets spår

Dessutom har den isotopiska studien av stenproverna visat att de två massorna som kolliderade då månen bildades troligtvis härstammar från det inre solsystemet och att händelsen kan ha inträffat tidigast för 4,45 miljarder år sedan.

Vatten är en förutsättning för det liv som vi känner till. Forskare hoppas därför att den nya kunskapen om när och hur jorden fick sitt vatten kan bli nyckeln för att hitta vatten – och därmed liv – på andra håll i universum.