Shutterstock
Liv under den kambriska explosionen

Forskare avslöjar skurken bakom flera massutrotningar

Gamla stenar har gett forskare ledtrådar till vad som orsakade en serie massutrotningar som slutade med att upp till 70 procent av allt liv på jorden försvann för mer än 350 miljoner år sedan.

Flera katastrofala massutrotningar som skakade världshaven för hundratals miljoner år sedan och dödade stora delar av livet på jorden kan ha orsakats av något så oskyldigt som träd.

Det är slutsatsen av en ny studie publicerad i en av de äldsta och mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna inom geologi – The Geological Society of America Bulletin.

Här har forskarna försökt se mer än 350 miljoner år tillbaka i tiden – bland annat genom att närstudera kemin i ett antal uråldriga stenformationer från östra Grönland.

– Våra analyser visar att trädrötter sannolikt översvämmade haven med överskott av näringsämnen, vilket skapade massiv algtillväxt, säger chefsforskare Gabriel Filippelli.

Ön Ymer på det östra Grönland

Ön Ymer på östra Grönland är en av platserna där forskare har samlat in stenar för att lära sig mer om havens kemiska sammansättning under den geologiska perioden devon för mer än 300 miljoner år sedan.

© John Marshall, University of Southampton

Rötter dumpade ämnen

Enligt forskarna stal den våldsamma algblomningen större delen av syret från haven, vilket ledde till massdöd vid ett flertal gånger under den geologiska perioden devon för mellan 419 och 358 miljoner år sedan.

Forskarna räknar med att upp till 70 procent av livet på jorden försvann i den process som har fått det vetenskapliga namnet övergödning och som även syns i mindre skala i dag, där exempelvis överskott av näringsämnen från gödningsmedel i jordbruksmark skapar döda zoner i haven.

Skillnaden är att för drygt 350 miljoner år sedan var det troligen trädrötter som drog till sig näring från jorden under tillväxttider och därefter lämnade kvar ämnena i vattnet när rötterna dog.

Kastar nytt ljus över flera hot

Forskarna analyserade stenavlagringar från gamla vattenförekomster på bland annat Grönland och nordöstra Skottland.

Där bekräftades en rad tidigare upptäckta cykler av höga och låga halter av grundämnet fosfor. Samtidigt kunde de med hjälp av speciella tecken i marken identifiera blöta perioder med fler rötter och torrperioder med färre rötter.

Intressant nog sammanföll de torra perioderna med högre fosforhalter, vilket tyder på att de döende rötterna släppte ut sina näringsämnen i vattnet under samma period.

Lyckligtvis skapar inte dagens träd tid liknande förstörelse, eftersom naturen sedan dess har utvecklat system för att balansera konsekvenserna av den ruttnande veden.

Men resultaten, enligt forskarna, kastar nytt ljus över hot från konstgödsel och avlopp, som de tror har orsakat syrebrist i våra hav.