NASA

Förlust av vatten från haven ger stort förklaringsproblem

Forskare har lyckats komma fram till hur mycket vatten som försvinner in i jordens inre. Men deras undersökningar lett till ett stort förklaringsproblem.

Undersökningar gällande jordens vattenbalans har gett geologerna stora problem.

Vattnet på vårt klot ingår i flera kretslopp, av vilka det mest kända är det mellan oceanerna och atmosfären.

Men det finns också ett djupare och mer okänt kretslopp där vatten från oceanerna dras djupt ned i jordens skorpa och mantel när tektoniska plattor skjuts in under varandra. Vattnet vänder senare tillbaka till ytan vid vulkanutbrott.

© Shutterstock

Forskare sökte i jordens djupaste klyfta

Forskare från Washington University i USA har undersökt hur mycket vatten som försvinner ned i jordens inre via Marianergraven, som är världens djupaste undervattensklyfta.

Den ligger mellan Asien och Australien i den brottzon där Stillahavsplattan dyker ned under den filippinska plattan.

Forskarna använde data från seismiska sensorer, som mäter hur snabbt tryckvågor från jordskalv rör sig genom jorden. Vågornas hastighet kan avslöja hur mycket vatten som finns i stenlagren.

Tre biljoner – eller tre tusen miljarder. Så många liter havsvatten försvinner ned i jordens inre under loppet av ett år, enligt nya ­geologiska undersökningar.

Forskarna kom fram till att det dras ned fyra gånger mer vatten i jordens inre i Marianergraven än geologerna hittills trott.

Översatt till globala förhållanden betyder det att hela jorden slukar tre triljoner liter vatten från oceanerna under en miljon år.

Det går inte ihop

Det ger geologerna en utmaning, för det överensstämmer inte med beräkningar av hur mycket vatten vulkaner för tillbaka till ytan. De båda siffrorna måste vara i balans om det inte ska sluta med att oceanerna torrläggs.

Forskarna drar därför slutsatsen att man måste göra nya undersökningar för att få beräkningarna att stämma.