Blir jorden större och större?

Jorden träffas ju konstant av meteorer och stoft. Innebär det att jorden växer?

Jorden har bildats genom att meteoriter och små planeter har kolliderat, så att de byggt upp hela klotet. Därför växte jorden en gång i tiden, men denna tillväxt upphörde i allt väsentligt för omkring fyra miljarder år sedan. Efter det har det visserligen fallit ned en massa stora och små meteoriter, men i förhållande till jordens storlek är det ett obetydligt bidrag, som inte gör jorden större. Jordens tyngdkraft har därför inte ändrats under miljarder år, då den uteslutande beror på klotets massa. Då arkeologerna gräver fram städer och skepp ur metertjocka jordlager, är det inte heller meteoriter de gräver bort, utan gamla jord- och murrester. För några år sedan fanns det däremot en teori om att jorden svällde upp och sprängde kon-tinenterna för några miljoner år sedan. Teorin skulle nämligen också förklara varför kontinenternas kuster passar ihop, som till exempel Sydamerikas östkust och Afrikas västkust. Denna teori har emellertid helt övergetts till fördel för teorin om att de enorma kontinenterna driver runt mellan varandra.