Avlägsnar jorden sig från solen?

Afstanden mellem Jorden og Solen øges hele tiden. Men hvor alvorligt er det?

Earth, moon and sun

Flera faktorer påverkar jordensavstånd till solen. En av dem är tidvattenkrafterna, som betyder att jorden hela tiden ändrar sin bana runt solen. I verkligheten är effekten dock liten, då jorden på ett år bara flyttar sig en mikrometer bort från solen. Det betyder att jorden under en miljon år rör sig en meter bort från solen. Då avståndet till solen är 150 miljoner kilometer, kommer detta dock inte att märkas.

Solen mister 4,6 mill masse i sekundet

Det finns dock en annan effekt som också ökar avståndet mellan solen och jorden. Solen förlorar således hela tiden massa, då den får sin energi genom en fusionsprocess, i vilken massa omvandlas till energi. Härmed förlorar solen varje sekund cirka 4,6 miljoner ton av sin massa.

Det låter av mycket men är försvinnande lite i förhållande till solens massa på 1,989 x 1030 kilo. Under hela sin livstid förlorar solen faktiskt bara 0,1 procent av sin massa. Denna förlust har dock inflytande på jordens bana, då det betyder att solens tyngdkraft blir lite svagare.

Resultatet är att jordens avstånd till solen ökar med flera centimeter om året, vilket är tusentals gånger mer än effekten av tidvattnet. Det är faktiskt så mycket att det på sikt kan betyda att jorden inte slukas, när solen om fem miljarder år omvandlas till en röd jättestjärna, som säkert kommer att sluka både Merkurius och Venus.