Är jordens vattenmassor konstanta?

Är den totala mängden vatten på jorden alltid den samma – eller kan vattnet försvinna ut i rymden?

© Shutterstock & MIKKEL JUUL JENSEN

Den totala mängden vatten på jorden har varierat under den geologiska historien och gör det fortfarande.

Förändringarna är dock betydligt mindre nu än i planetens ungdom.

Jordens vatten ingår i en cykel där det konstant utväxlas mellan olika reservoarer – floder, sjöar, oceaner, atmosfären, glaciärer och grundvatten.

Vulkaner ger oss nytt vatten

Även om vattnet på sin väg ändrar tillstånd mellan fast, flytande och gasformigt har detta ingen inverkan på den totala mängden vatten.

Däremot för vulkaner hela tiden upp nytt vatten till ytan. Vatten från över 50 kilometers djup betraktas inte som en del av vattnets kretslopp, så när det djupt liggande vattnet stiger mot ytan, ökar därför mängden vatten på jorden plötsligt.

Vattnet kan ha befunnit sig i planetens inre sedan jorden tillkom, eller ha funnits på undersidan av kontinentalplattorna.

När kontinentaldriften drar ned plattorna i djupet smälter de – och vattnet frigörs.

Jorden förlorar väte

Dessutom tillförs jorden vatten från rymden via vatteninnehållande meteoriter. Precis som jorden tar emot material från rymden så förlorar planeten också partiklar som ger sig av från jordens atmosfär. Det rör sig framför allt om väte – varje sekund försvinner det tre kilo. Partikelförlusten har inflytande på mängden vatten på jorden, eftersom vattenmolekylen består av en syreatom och två väteatomer.

I och med att väte försvinner förlorar vi en av vattnets byggstenar. Med den nuvarande hastigheten kommer jorden att vara tömd på vatten om tre miljarder år.

Rymden ger och tar vårt vatten

Vi kan tacka rymden och jordens inre geologi för att planeten är en våt planet.

Såväl meteoriter och vulkaner som magnetfältet har inflytande på hur mycket vatten som finns på jorden