Maine Mineral Museum
erg chech 002, meteorit, äldsta, sten, rekord, Sahara, Algeriet

4,6 miljarder år gammal sten är äldre än jorden

En meteorit som hittats i Sahara har visat sig vara det äldsta objekt som någonsin hittats. Stenen kan förändra vår förståelse för hur solsystemet skapades.

2020 upptäcktes en meteorit i sanden i Algeriet som nu har visat sig vara helt unik.

Analyser av stenens kemiska sammansättning har avslöjat att den faktiskt är drygt en miljon år äldre än jorden.

Bildades två miljoner år efter solsystemet

Meteoriten Erg Chech 002 skriver in sig i historieböckerna genom att vara mer än en miljon år äldre än den äldsta sten som forskarna känner till.

Troligtvis bildades den mindre än två miljoner år efter det att solsystemet bildades.

Erg Chech 002, meteorit, Sahara, Algeriet

De meteoriet Erg Chech 002 ziet er niet spectaculair uit, maar het is de oudste steen die ooit is gevonden.

Rester av en gammal planet

Forskare daterade stenen till 4,566 miljarder år genom att mäta radioaktiva isotoper av aluminium och magnesium i stenen.

De upptäckte att stenen åtskilde sig från andra meteoriter när de analyserade dess sammansättning.

Den består av vulkanisk sten som kallas andesit, vilket är extremt sällsynt bland meteoriter.

Stenens ålder och sammansättning innebär att den troligen var en del av en skorpan på en tidig planet som senare slukades eller krossades.

Troligtvis har stenen delvis varit flytande lava i 200 000 år innan den stelnade helt.

Ger ny kunskap om hur solsystemet bildades

Erg Chech 002 är den äldsta delen av en planets skorpa som någonsin har studerats.

Det gör att analyserna av stenen och dess beståndsdelar kan lära forskare mer om planeters ursprung – och hur solsystemet bildades. I dag vet forskare ytterst lite om hur skorpan från tidiga protoplaneter såg ut och var sammansatt. Det finns praktiskt taget inga rester kvar av solsystemets tidiga barndom.

Solsystemet, planeter

De planeten van het zonnestelsel zijn 4,6 miljard jaar geleden ontstaan in een schijf van stof en gas die rond de zon draaide

© Shutterstock

Tre fakta om hur solsystemet skapades

Gas blev till solen

Solen bildades i en dimma av vätgas som kondenserade och skapade fusion.

Stoft samlades i skiva

Solens gravitation bildade en skiva av gas, damm och is i en bana runt den.

Stoft blev planeter

Gas, stoft och is samlades till varma protoplaneter som långsamt kyldes ned.