Shutterstock
planeter kollision

Jorden räddades av sin onda tvilling

I solsystemets kaotiska barndom bombarderades Venus av mindre klot – vilket i sin tur skonade jorden från att träffas.

Venus kallas ofta för jordens onda tvilling eftersom den till storlek liknar vår egen planet, men har utvecklats helt annorlunda.

Medan jorden blev en livgivande oas i solsystemet blev Venus ett smärre helvete med en tjock atmosfär av koldioxid, tunga moln av svavelsyra, ett kvävande tryck och temperaturer på upp till 460 grader vid ytan. Den stora skillnaden mellan Venus och jorden är ett av solsystemets största mysterier.

Nu har en grupp astronomer hittat en möjlig förklaring till varför det är så – och svaret sträcker sig ända tillbaka till planeternas barndom.

När solsystemet var ungt träffades planeterna ofta av andra klot, vissa av dem lika stora som Mars.

solsystem födsel

Det unga solsystemet var ett virrvarr av jordklot och stenblock som regelbundet kolliderade med varandra.

© Shutterstock

Hittills har forskare antagit att Venus och jorden har varit lika utsatta för den sortens kollisioner, men med hjälp av
4 000 datorsimulationer har forskare från University of Arizona i USA kommit fram till att det finns en signifikant skillnad.

Venus tog kulorna för jorden

Simuleringarna visade att ungefär hälften av de kollisioner som jorden utsattes för endast var partiella – det vill säga att de främmande kloten bara snuddade vid jorden. Kollisionerna har bromsat in kloten som sedan har rört sig inåt i solsystemet, där de kolliderade med Venus.

Den lägre hastigheten har gjort att planeterna helt har slukats av Venus och därmed har vår tvillingplanet sett till att de främmande planeterna inte träffade jorden.

Samtidigt har de båda varianterna av kollisioner resulterat i en skev fördelning av det material som jorden och Venus har tagit upp från de främmande planeterna. Vid mötet med jorden har bara de yttre lagren av jordskorpan och manteln på främmande planeter kvarlämnats, medan de tyngre inre lagren, inklusive järnhaltiga kärnor, har slukats av Venus.

Simuleringarna tecknar en bild av att Venus har utsatts för våldsammare kollisioner än jorden, och detta kan ha bidragit till att Venus utvecklades annorlunda.

Enligt forskare kan bombardemanget mot Venus förklara varför planeten inte har någon måne, varför den saknar magnetfält och varför den roterar betydligt långsammare än jorden – grundläggande skillnader som kan vara avgörande för de två planeternas kommande öde.