Jorden

Jorden runt

Jorden – vår blå planet

Jordens tillkomst, uppbyggnad och storlek har alltid intresserat oss. Vi vill få svar på frågor som: Hur gammal är jorden, hur långt är det runt jorden, hur skapades jorden och hur många människor lever här? Men det finns en speciell fråga som vi verkligen vill ha svar på: Är jorden den enda platsen i universum där det finns liv? Följ med Illustrerad Vetenskap jorden runt och lär dig mer om vår unika och fascinerande planet.

Planeten jorden

Jorden är ett av Illustrerad Vetenskaps kärnområden. Vi undersöker allt från jordens skapelse till de största gåtorna och myterna om jorden. Vi följer alltid den senaste forskningen om jorden och hur det står till med vår planet.

Fakta om jorden

  • Jordens ålder är fastslagen till cirka 4,5 miljarder år.
  • Jordens radie är 6 371 kilometer, så det är cirka 40 000 kilometer runt jorden.
  • Jordens avstånd till solen är 150 miljoner kilometer.
  • Jorden har en måne.
Fakta om jorden

© Shutterstock
Fakta om jorden

Livet på jorden

Jorden har de bästa förutsättningarna för liv eftersom planeten befinner sig i solsystemets beboeliga zon. Den beboeliga zonen är det avstånd från solen där en planets yttemperatur medför att där kan finnas flytande vatten. Jordens befolkning ökar för varje år som går – och i dag finns det cirka 7,6 miljarder människor på jorden. Men när uppstod den första livsformen på jorden? Och vem var den första människan på jorden? Dessa frågor har forskarna fokuserat på i många år. Den sista gemensamma förfadern för allt liv levde för cirka 3,5 miljarder år sedan. Organismen, som kallas LUCA, hade allt det som kännetecknar liv i dag, såsom bland annat celldelning och en genetisk kod baserat på dna. De äldsta erkända spåren av liv härstammar från Grönland och är cirka 3,8 miljarder år gamla. Mycket tyder dock på att möjligheterna för liv fanns redan strax efter jordens tillkomst.