Shutterstock

Kom nära Venus med hjälp av en handkikare

Vår grannplanet Venus är just nu synlig på himlen. Du kan se den med blotta ögat – och med en vanlig kikare kan du se överraskande detaljer. Få guiden till den spektakulära vyn här.

Om Venus

Venus lyser starkt, först och främst eftersom den lilla planeten befinner sig nära jorden – och dessutom är planeten höljd i ett skikt av moln som reflekterar solljuset som en spegel.

Med blotta ögat är Venus bara en lysande prick, men med hjälp av en kikare kan du se att en del av planetens synliga yta lyses upp av solen.

Allteftersom planeten rör sig bakom solen blir en större del av ytan belyst, men ljuset blir samtidigt svagare eftersom planeten rör sig bort från oss.

Omvänt är planetens skiva störst när Venus är närmast oss – det vill säga när den ligger precis mellan solen och jorden – men då ligger i sin tur större delen av den i skuggan.

Vinkeln vid vilken vi ser Venus är därför avgörande för hur tydlig den är.

Venus' faser
© Ken Ikeda Madsen

Den räta vinkeln gör Venus ljusast

Sett från jorden växlar styrkan av det reflekterade ljuset från Venus i takt med att planetens bana runt solen ändrar vår synvinkel till den.

Sett från jorden är den största delen av Venus upplyst när den är längst bort. Å andra sidan ser planetens skiva mindre ut.

När Venus i sin bana är som närmast jorden verkar dess skiva större, men större delen av den ligger i skugga.

När vinkeln mellan jorden, Venus och solen är 90 grader är ljuset från Venus starkast sett från jorden.

Till skillnad från exempelvis Mars och Jupiter visar sig Venus aldrig på himlen en hel natt.

Det beror på att Venus är närmare solen än vad vi är och därför kommer den alltid att befinna sig nära solen på himlen.

Det innebär att planeten enbart är synlig lågt över horisonten vid solnedgång eller soluppgång.

Guide till Venus

Venus
©

Var och när?

Under hela juli har du chansen att se Venus från cirka en timme före soluppgång och fram till dess att den försvinner i solens starka ljus. Planeten befinner sig över den nordöstra horisonten.

Synlighet?

Med blotta ögat kan du tydligt se Venus. Eftersom planeten visar sig lågt på himlen behöver du hitta en plats med fri utsikt mot horisonten – gärna utan allt för många ljusföroreningar.

Med en kikare eller ett teleskop kan du se att Venus är upplyst till cirka 80 procent av solen. Sett från jorden är Venus den klart mest upplysta planeten i solsystemet.