Gemini Observatory & NASA/JPL-Caltech/R. Hurt & Lorenzo Comolli & Giovanni Benintende

Hur snabbt roterar Vintergatan?

Vintergatan roterar, men hur snabbt går det egentligen och hur lång tid tar en helt varv?

Vår galax Vintergatan roterar i en hastighet av omkring 864 000 kilometer i timmen, ungefär tusen gånger snabbare än ett vanligt passagerarplan.

Astronomer har beräknat rotationshastigheten huvudsakligen med hjälp av radioteleskop, bland annat det så kallade Very Long Baseline Array, som består av tio teleskop utspridda över hela USA, som tillsammans fungerar som ett enda stort teleskop när deras data kombineras.

Alla himlakroppar avger radiosignaler, som kan registreras av teleskop på jorden. Forskarna har följt signalerna från specifika kroppar under ett antal år och därmed kunnat beräkna hur olika delar av galaxen rör sig i förhållande till oss här på Jorden.

Sedan kan astronomerna räkna ut hur snabbt galaxen roterar runt sin egen axel.

864 000 kilometer i timmen är Vintergatans rotationshastighet.

Vintergatans rotationshastighet innebär att det tar 225–250 miljoner år att snurra ett helt varv, vilket kallas ett galaktisk år.

Det betyder att senast vi befann oss på den här positionen i Vintergatan vandrade de första dinosaurerna på jorden.

Under sitt 4,6 miljarder år långa liv har solsystemet bara gjort 21 varv runt Vintergatans centrum. Dess ålder är alltså 21 galaktiska år.

Allt material i spiralgalaxer som Vintergatan – stjärnor, planeter, damm, gas med mera – roterar i ungefär samma hastighet, oavsett avståndet till galaxens mitt.

Det innebär att stjärnorna längst in i galaxen avverkar ett helt varv snabbare än stjärnorna längre ut, som därför ”halkar efter”.