Shutterstock

Hur mäter vi planeternas temperatur?

I dag vet vi temperaturen på alla solsystemets planeter. Men hur har astronomerna egentligen uppmätt dem?

Astronomerna mäter en planets temperatur med hjälp av den strålning som planeten sänder ut. Kalla planeter utsänder långvågig infraröd strålning medan varma planeter avger kortvågig sådan.

Styrkan av den infraröda strålningen beräknas genom jämförelse av planeternas reflekterade strålning med solstrålningen i infrarött. Skillnaden mellan de båda mätningarna motsvarar planetens temperatur.

Den mest exakta metoden är att mäta den infraröda strålningen vid olika våglängder och hitta den våglängd där strålningen är som mest intensiv.

Astronomerna måste dock vara säkra på att strålningen kommer från planetens yta. De första mätningarna av Venus temperatur var exempelvis betydligt lägre än den verkliga på 464 °C. Det berodde på att den uppmätta infraröda strålningen i första omgången kom från det tjocka molnskiktet runt Venus.

Strålning avslöjar planeters temperatur

Strålning från planeterna används för att bestämma deras temperatur. Kalla planeter utsänder långvågig strålning och de varma avger kortvågig strålning.