Har det varit sonder på Venus?

Extrema temperaturer och tryck råder på Venus. Fungerar sonder överhuvudtaget under sådana förhållanden?

Venus Planet

Faktum är att rymdsonder har besökt den heta planeten Venusända sedan rymdålderns begynnelse. Venus var den första planet som besöktes av en sond. Redan 1961 sände ryssarna en sond mot Venus, men det blev den amerikanska Mariner 2 som utförde de första mätningarna.

Att närma sig Venus innebär emellertid mycket stora utmaningar. Solljuset är nästan dubbelt så starkt som på jorden, och det är därför nödvändigt att kyla av rymdsonden, då dess instrument annars förstörs av värmen. Problemen är naturligtvis ännu större när astronomerna skall landsätta sina instrument på ytan. Atmosfären är tät och full av koldioxid, och kombinationen skapar en växthuseffekt, som kan höja ytans temperatur till 480 grader Celsius. Dessutom är trycket 90 gånger så stort som på jordytan. I ljuset av detta är det en stor bedrift att få en landningsfarkost att fungera på Venus, om så bara under en timme.

Utmaningarna är emellertid på väg att övervinnas. I dag kan astronomer studera ytan på Venus utan att landa. Imponerande bra kartor ha tagits fram med hjälp av radar, och en rymdsond som Venus Express, som för närvarande kretsar runt planeten, kan till viss grad ”se” ytan genom att observera vid särskilda våglängder. Nästa steg blir sannolikt att låta ballonger driva runt i det täta molnlager som ligger runt Venus. På så sätt kan forskare undersöka teorin om att det finns mikroorganismer i molnlagret, där temperaturen är betydligt lägre än på ytan.

Europeisk sond övervakar Venus atmosfär

Venus Express är för närvarande den enda aktiva Venussonden. Den europeiskbyggda sonden undersöker i synnerhet Venus täta atmosfär.

  • Radioobservatoriet VeRa iakttar hur atmosfären påverkar radiosignaler skickade från sonden till jorden.

  • Spektrometern SPICA/SOIR letar efter spår av vatten i Venus atmosfär.

  • Magnetometern ASPERA studerar hur solvinden påverkar atmosfären.

  • Spektrometern VIRTIS registrerar olika spektra av atmosfären.