Har andra planeter plattektonik?

Finns det kontinenter i rörelse på andra planeter, så som fallet är på jorden?

Landskab med aktivitet fra tektoniske plader
© Shutterstock

Jorden verkar vara ganska unik med att ha plattektonik, som innebär att plattor av jord-skorpan rör sig i förhållande till varandra, då de flyter runt på ett lager av smält bergmaterial. När plattorna stöter samman kan det uppstå bergskedjor som Himalaya. Ett av de viktigaste geologiska tecknen på plattektonik är därför veckberg, som har uppstått vid kollision mellan plattor, och sådana berg finner man inte på många ställen i solsystemet. På vissa ställen på Venus finns det svaga tecken på veckberg men alls inga spår av någon omfattande plattektonik. Däremot verkar det som om Venus av och till vänt upp och ned på hela ytan, när enorma vulkanutbrott har lett till att den inspärrade värmen släppts ut. Mars är bara hälften så stor som jorden och har därför producerat mindre radioaktiv värme i sitt inre. På Mars är ytan närmast en stor platta, och det finns inga tecken på veckberg. Åter har stora vulkaner emellanåt låtit värme från sitt inre slippa ut. Det finns dock en stor klyfta, som sträcker sig 4000 kilometer längs ekvatorn och möjligen kan vara en följd av tektoniska rörelser i planetens urtid. Varken Merkurius eller månen visar tecken på någon form av plattektonik, vilket inte är så underligt, då det är frågan om ganska små klot. Mer överraskande är det att vi på vissa av Jupiters stora månar finner tecken på en form av isbaserad plattektonik. På Ganymedes finns det således långa band av låga höjdryggar, som mycket väl kan påminna om en typ av veckberg. På Europas istäckta yta finns det många tecken på att stora isflak har drivit runt mellan varandra på en havsyta. Här kan man säga att vatten har spelat samma roll som smält bergmaterial på jorden. Källan till den värme som har förändrat ytan på Ganymedes och Europa är tidvattenkrafter, med vilka Jupiter och planetens fyra stora inre månar påverkar varandra.