Forskare: Solsystemets nionde planet har hittats

Forskare har hittat tecken på att en hittills okänd planet döljer sig i vårt solsystems yttersta regioner.

Planet 9

I det iskalla Kuiperbältet i solsystemetsmest avlägsna områden döljer sig en hittills okänd planet.

Det anser i alla fall forskare vid California Institute of Technology, som påstår sig ha hittat tecken på att ett enormt objekt kretsar runt solen i de yttre regionerna av vårt solsystem. Om det stämmer är vårt solsystem upp på nio planeter igen, sedan Pluto för ett par år sedan degraderades till dvärgplanet.

Är stor som en planet

Forskarna, Konstantin Batygin och Mike Brown, har använt matematiska modeller och simuleringar för att identifiera ett enormt objekt, som de tror är stort som en planet. Deras resultat har publicerats på The Astronomical Journals webbplats.

De båda har inte observerat planeten direkt, men beräkningar baserade på studier av sex olika objekt i Kuiperbältet i solsystemets utkant indikerar att ett enormt, tungt objekt påverkar objektens kretslopp.

Sex av solsystemets mest avlägsna objekt har banor som lutar i förhållande till planeternas banor. Batygin och Brown hävdar att det beror på gravitationspåverkan från Planet Nio.

Samma storlek som Neptunus

Forskarna kallar det nyfunna objektet Planet Nio och har räknat ut att det är tio gånger större än jorden och ungefär på samma storleksnivå som solsystemets fjärde största planet, Neptunus.

Den nya planeten cirklar runt solen 20 gånger längre bort än den närmaste grannen Neptunus, det vill säga 2,8 miljarder kilometer. Det ger Planet Nio en omloppstid mellan 10?000 och 20?000 år – och planeten har därmed extremt långa årstider.

Videoklipp från Science Magazine visar var den nya planeten antas finnas.

Solsystemet är fullt av hemligheter

Tidigare antog astronomerna att solsystemets yttre område var helt tomt på objekt. Men senare års upptäckter tyder på att hundratals mindre objekt kan dölja sig i solsystemets avlägsna hörn. Läs mer om det här: