Fem planeter med massor av månar

Vi har bara en, men månar är långt ifrån sällsynta i solsystemet. Läs här om fem andra planeter med små och stora månar.

Neptunus och Triton

Vi människor lägger otroligt mycket tid på att titta på månen, tänka på månen och till och med att skriva sånger och dikter om den – och då har vi ändå bara en.

Här är en lista över andra planeter i solsystemet, som är betydligt mer välutrustade när det gäller månar än vad vi är, och deras natthimmel måste se fantastisk ut.

1. Mars – två månar

Mars är ju uppkallad efter den romerske krigsguden, och vad kunde väl passa bättre än att dess båda månar heter Phobos och Deimos, vilket betyder rädsla och skräck.

2. Jupiter – minst 63 månar

Jupitersfyra största månar Ganymedes, Callisto, Io och Europa är så stora att man kan se dem med en helt vanlig kikare, men därutöver har solsystemets största planet minst 59 andra små och stora månar.

3. Saturnus – minst 62 månar

Saturnus största måne Titan har en tydlig och tät atmosfär, och många forskare har också genom tiderna ansett att det finns reella möjligheter för liv där. Annars finns det alltså minst 61 andra månar att leta på.

4. Uranus – 26 månar

Uranus största måne Titania är repad och fårad kors och tvärs av enorma klyftor. Den är fortfarande en av de minst kända av de stora månarna i solsystemet. Endast en gång har den passerats av en rymdsond.

5. Neptunus – 13 månar

Neptunus största måne Triton är en märklig företeelse. Den snurrar på motsatt håll mot Neptunus och är översållad med vulkaner, som inte spyr ut lava av smält berg utan i stället vatten och ammoniak.

Källa: Planetary Satellite Physical Parameters – [http://ssd.jpl.nasa.gov/](http://ssd.jpl.nasa.gov/)