En förbipasserande stjärna kan ändra Neptunus bana och förstöra vårt solsystem

Ny simulering visar hur sårbart vårt solsystem är. Den minsta störning från utifrån kommande stjärnor kan ändra omloppsbanorna i vårt solsystem med katastrofala följder. Men var lugn: Risken är försvinnande liten.

Planeterna, som kretsar runt vår sol, rör sig i förvånansvärt stabila och precisa omloppsbanor. Men hur stabilt är egentligen vårt solsystem? Det har två kanadensiska fysiker valt att undersöka.

Huvudsluutsatsen i artikeln är att även små gravitationspåverkningar kan ge upphov till dramatiska effekter till följd av de kaotiska och komplexa krafter som sätts i spel.

For att saker och ting verkligen ska gå på tok i vårt solsystem, så krävs det inte mer än att det genomsnittliga avståndet mellan Neptunus och solen ändras med 0,1 procent.

Det skulle göra risken för att solsystemet drabbas av kaos tio gånger större.

Katastrofen inifrån vårt eget solsystem

Ett möjligt scenario skulle kunna vara en instabilitet från vår minsta planeten i solsystemet, Merkurius.

Merkurius perihelium – den plats på en planets bana runt solen, där avståndet är minst – rör sig med omkring 1,5 grader vart tusende år, vilket kommer att röra sig mycket nära Jupiters omloppsbana.

Om de båda planeterna skulle vara så olycksamma att deras banor synkroniseras, så finns det en procents risk att Merkurius dras ut ur sin omloppsbana.

Det skulle innebära att Merkurius antingen kastas ut ur vårt solsystem eller hamnar på kollisionskurs med Venus, solen eller till och med jorden någon gång under de närmaste tre till fyra miljarder åren.

"Solsystemets väg till dynamisk instabilitet avgörs i till sist av kaos. Den mest sannolika vägen til instabilitet är emellertid en resonans mellan Merkurius och Jupiter, som leder till en ökning i Merkurius excentricitet. Detta kan leda till en kollision med Venus", berättar en av författarna bakom studien, Garett Brown, doktorand i fysik vid University of Toronto, på Twitter.

Neptunus

Även en 0,1 procent förändring i Neptunus avstånd från solen kunde starta en rad apokalyptiska händelser, visar simuleringar.

© NASA/JPL-Caltech

Fysikerna undersökte också vad som skulle hända om en förbipasserande stjärna kom för nära vårt solsystem.

Merkurius är den planet som är närmast solen och Neptunus den som befinner sig längst bort. Neptunus kan därför vara sårbar för objekt utifrån.

Katastrofer utifrån

Om en förbipasserande stjärna, som inte ens behöver vara lika stor som vår egen sol, kom och drog ut Neptunus ur sin bana, skulle det leda till en snöbollseffekt med katastrofala följder för resten av solsystemet.

Konsekvenserna av en rubbning på bara 0,1 procent – vilket motsvarar 4,5 miljoner kilometer i Netpunus semi-huvudaxel – skulle spridas till jorden och Mars på bara 20 miljoner år.

En rubbning på tio procent skulle sluta med en katastrof för både oss och den röda planeten.

solsystem

Risken för att vårt solsystem hamnar i kaos om Neptunus (längst ut till höger) rubbas av en förbipasserande stjärna är mycket liten. Skulle katastrofen vara framme tar det flera miljoner år innan vi märker av effekterna här på jorden. Innan dess kommer solen att ha brunnit ut. Ett annat scenario skulle kunna vara att Merkurius (längst till vänster) ändrar bana.

© NASA/Jenny Mottar

Forskarna testade 2 880 simuleringar genom ett datorprogram, av vilka 960 innehöll rubbningar som var för små för att mätas.

I fyra av simuleringarna skulle Merkurius krocka med Venus, medan 26 simuleringar visade olika scenarier av kaos.

Ett scenario var en kollision mellan jorden och Mars, medan en del av de sista scenarierna utspelades så att Uranus, Neptunus och Merkurius kastades ut ur vårt solsystem.

Det finns dock ingen anledning till panik. Det finns bara 20 möjligheter inom loppet av nästa 100 miljarder år att en stjärna kommer tillräckligt nära någon av planeterna i vårt solsystem för att det skulle rubba dess bana.