Har alla planeter samma hastighet?

Rör sig alla planeter i vårt solsystem med samma hastighet?

Burning sun with outburst

Ju närmare en planet är sin stjärna, desto snabbbare rör den sig i sin bana. I vårt system har Merkuriusalltså betydligt högre hastighet än jorden, som i sin tur rör sig betydligt snabbare än yttre planeter, till exempel Neptunus.

Hastigheten för en planet i omloppsbana runt en stjärna ges av Newtons lag. Det betyder att om avståndet till stjärnan blir fyra gånger större, rör planeten sig hälften så fort i sin bana.

För en cirkulär bana är kvadraten på hastigheten nämligen densamma som den universella gravitationskonstanten gånger massan av stjärnan delat med avståndet mellan stjärnan och planeten.

Generellt rör sig planeter i lätt elliptiska banor, så att avståndet till stjärnan varierar. Därför är omloppshastigheten inte heller konstant. Till exempel rör sig jorden cirka tre procent snabbare, när den är närmast solen än när den är längst bort.

Hastigheten avgörs av avståndet till stjärnan

Planeterna har långtifrån samma hastighet, då hastigheten påverkas av hur långt ifrån sin stjärna planeten befinner sig – ju längre från stjärnan planeten är, desto långsammare rör den sig.

Läs mer om planeter i solsystemet.